( 0 ) Продукти в количката |  Регистрация  Вход за клиенти
КАТЕГОРИИ
Касови книги 2021
Намаление!!!
Книги
Формуляри
Игри
Картички
Календари, азбучници и други изделия
Електронни издания и продукти
   
НОВИНИ и предстоящи издания
График на работа в условията на ИП Ковид-19
Информираме нашите клиенти, че през периода няма да работим чрез директни продажби. Ще можем да изпълняваме онлайн поръчки един път седмично, които ще експедираме по Спиди в сряда, когато ще има...

Отпадат ли касовите книги?
Книгите за дневните финансови отчети вече не подлежат на проверка от НАП. Книгите обаче не отпадат, защото могат да бъдат Регистър за ползваните касови бележки от кочан, както и да съхраняват...

 
ПРОДУКТИ  - Книги


Граници, Посоки, Измерения
Славян Радев

В книгата се изследват като основни три от първичните понятия в Евклидовата геометрия. Първични понятия са такива, които не се дефинират, основни понятия са тези, които се дефинират на основата на първичните.
В „Началата“ на Евклид първични са: граница, продължение, размерност, подобие, посока и някои други, които в книгата не разглеждаме. Също така първични са инструментите линийка и пергел. Избираме за основни граница, посока и измерение, добавяме като първично „ред“ заедно с първичен инструмент „индукция“.
В рамките на трите основни понятия са предложени други понятия за първични и съответни размерности, както и начини за получаване на нови размерности. В този смисъл книгата е увод към много различни теории за размерностите.

Ключови думи:
Абстракция, Безкрайно, Граница, Измерение, Имагинерно, Индукция, Линия, Наследник, Нула, Отсечка, Паралелно, Посока, Ред, Свързано, Симетрия, Стрелка, Тетраедър, Точка, Цел, Ъгъл.

Актуализира се пространството.
Моля не затваряйте книгата преди да е завършена актуализацията.

Граници, Посоки, Измерения
Поредица УКА225-3
автор: Славян Радев
редактор: Мария Танева
проект корица: Ясен Висулчев
рисунка на корицата: Славян Радев

© Славян Радев, 2016. В части по-малки от 0,99999378020488005125111178837769 тази книга не може да бъде цитирана.
© ФорКом, София, 2016.ISBN 978-954-464-255-6


Издание : 1
Година на издаване : 2016
Трета книга от поредица УКА225, електронно издание 
Време за доставка : веднага 

7.00 лв. с включен ДДС.
За мислещите по европейски: 3.58 евро с включен ДДС. 
 
  начало | библиография | ресурси | продукти | ФорКОМ ® | кaрта на сайта | контакти
  2008© Издателство “ФорКОМ®”