( 0 ) Продукти в количката |  Регистрация  Вход за клиенти
КАТЕГОРИИ
Касови книги 2021
Намаление!!!
Книги
Формуляри
Игри
Картички
Календари, азбучници и други изделия
Електронни издания и продукти
   
НОВИНИ и предстоящи издания
График на работа в условията на ИП Ковид-19
Информираме нашите клиенти, че през периода няма да работим чрез директни продажби. Ще можем да изпълняваме онлайн поръчки един път седмично, които ще експедираме по Спиди в сряда, когато ще има...

Отпадат ли касовите книги?
Книгите за дневните финансови отчети вече не подлежат на проверка от НАП. Книгите обаче не отпадат, защото могат да бъдат Регистър за ползваните касови бележки от кочан, както и да съхраняват...

 
ПРОДУКТИ  - Книги
Национални счетоводни стандарти, национален сметкоплан за стопанската дейност. Закон за счетоводството. Закон за независимия финансов одит. (7-мо издание)

НАЦИОНАЛНИ СЧЕТОВОДНИ СТАНДАРТИ
Обн., ДВ, бр. 22 от 27.02.2002 г., в сила от 1.01.2002г.

НАЦИОНАЛЕН СМЕТКОПЛАН за стопанската дейност®
Разработен от Комисията по счетоводно законодателство
към Института на дипломираните експерт-счетоводители в България
в изпълнение на изискванията
на § 8 от Преходните и заключителните разпоредби
на Закона за счетоводството

ЗАКОН за счетоводството
Обн., ДВ, бр. 98 от 16.11.2001 г., в сила от 1.01.2002г.

ЗАКОН
за независимия финансов одит
Обн., ДВ, бр. 101 от 23.11.2001 г., в сила от 1.01.2002г.

ЗАКОН за счетоводството (отм.)
Обн., ДВ, бр. 4 от 15.01.1991 г., в сила от 1.04.1991 г., изм. и доп., бр. 26 от 31.03.1992 г., в сила от 31.03.1992 г., доп., бр. 55 от 26.06.1993 г., в сила от 1.01.1993 г., изм. и доп., бр. 21 от 12.03.1996 г., изм., бр. 33 от 19.04.1996 г., бр. 59 от 12.07.1996 г., в сила от 1.07.1996 г., изм. и доп., бр. 52 от 1.07.1997 г., в сила от 1.07.1997 г., бр. 21 от 20.02.1998 г., в сила от 1.01.1998 г., бр. 57 от 25.06.1999 г., бр. 81 от 14.09.1999 г., в сила от 15.12.1999 г., бр. 83 от 21.09.1999 г., доп., бр. 113 от 28.12.1999 г., бр. 1 от 4.01.2000 г., изм., бр. 92 от 10.11.2000г., в сила от 1.01.2001 г., отм., ДВ, бр. 98 от 16.11.2001 г.

2002

НАЦИОНАЛЕН СМЕТКОПЛАН за стопанската дейност® е запазена марка на Института на дипломираните експерт-счетоводители в България, София, ул. Аксаков 7а, тел. 680 12 17.

© Национален сметкоплан за стопанската дейност® – Институт на дипломираните експерт-счетоводители в България, София, 2002 г. <София 1000, ул. Аксаков 7а, тел./факс 680 12 17.
© оформление издателство “ФорКом”, София, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 гISBN 978-954-464-121-1


Издание : 7
Година на издаване : 2002
 
 

 
 
  начало | библиография | ресурси | продукти | ФорКОМ ® | кaрта на сайта | контакти
  2008© Издателство “ФорКОМ®”