( 0 ) Продукти в количката |  Регистрация  Вход за клиенти
КАТЕГОРИИ
Касови книги 2021
Намаление!!!
Книги
Формуляри
Игри
Картички
Календари, азбучници и други изделия
Електронни издания и продукти
   
НОВИНИ и предстоящи издания
График на работа в условията на ИП Ковид-19
Информираме нашите клиенти, че през периода няма да работим чрез директни продажби. Ще можем да изпълняваме онлайн поръчки един път седмично, които ще експедираме по Спиди в сряда, когато ще има...

Отпадат ли касовите книги?
Книгите за дневните финансови отчети вече не подлежат на проверка от НАП. Книгите обаче не отпадат, защото могат да бъдат Регистър за ползваните касови бележки от кочан, както и да съхраняват...

 
ПРОДУКТИ  - Книги

Агробизнес - маркетинг, мениджмънт и туризъм
Иван Кънчев, Пламен Мишев, Димитър Доганов, Юлия Дойчинова

    Учебникът е предназначен за специалността “Аграрна икономика” на селскостопанските техникуми и е съставен в съответствие с учебния план и учебните програми за съответните учебни дисциплини. Съдържанието е структурирано в три тематични раздела, посветени на аграрната икономика и маркетинга на земеделски и хранителни продукти, икотомиката и управлението на фамилното земеделско стопанство и селския туризъм.
    В частта “Аграрна икономика и маркетинг на земеделски и хранителни продукти” основно място е отделено на принципите на функционирането на аграрното пазарно стопанство, като по-конкретно се разглеждат особеностите и използването на производствените ресурси, маркетингът и възможностите за приложение на маркетинговите техники от земеделските производители.Разделът “Управление на фамилното земеделско стопанство” включва характеристика на неговата производствена и потребителска активност и начините на функционирането и управлението му. Разработени са основните параметри и особености на различните модели фамилни земеделски стопанства. Специално място е отделено на особеностите на управлението на производствените фактори и на приложението на управленските функции в земеделските стопанства. Проблемите на селския туризъм са обособени в самостоятелен раздел, който съдържа оценка на възможностите за развитието му и характеристика на туристическия продукт и неговия маркетинг. Отделните раздели на учебника са написани от авторския колектив, както средва:

    Раздел първи – доц. д-р Пламен Димитров Мишев Раздел втори – доц. д-р ик.н. Иван Стойков Кънчев – теми 4,5 и 6

    гл. ас. д-р Юлия Маркова Дойчинова – теми 1, 2 и 3

    Раздел трети – доц. д-р Димитър Иванов Доганов.

    Учебникът може да се използва и от широк кръг специалисти, занимаващи се с агробизнес, както и от студенти от икономическите колежи.

© Иван Стойков Кънчев, Пламен Димитров Мишев, Димитър Иванов Доганов, Юлия Маркова Дойчинова, София, 1998 г.
© издателство “ФорКом”, София, 1998 г. София 1164, ул. Хр. Смирненски 29-33, тел./ факс (+359 2) 963-32-32ISBN 978-954-464-084-3


Издание : 1
Година на издаване : 1998
 
Време за доставка : два дни 

6.40 лв. с включен ДДС.
За мислещите по европейски: 3.27 евро с включен ДДС. 
 
  начало | библиография | ресурси | продукти | ФорКОМ ® | кaрта на сайта | контакти
  2008© Издателство “ФорКОМ®”