( 0 ) Продукти в количката |  Регистрация  Вход за клиенти
КАТЕГОРИИ
Касови книги 2024
Намаление!!!
Книги
Формуляри
Игри
Картички
Календари, азбучници и други изделия
Електронни издания и продукти
   
НОВИНИ и предстоящи издания
Нова книга: Притчи и вицове
Излезе от печат "Притчи и вицове", събрани за нас от проф. Стоян Дурин. Повече информация можете да намерите тук.

Поръчки се приемат по телефон или на мейл

 
ПРОДУКТИ  - Книги


Счетоводство на предприятието, двадесет и трето издание
Стоян Дурин, Даниела Дурина

В изданието се разглеждат най-важните въпроси на организацията и методологията на счетоводството в предприятията със стопанска дейност. Всички въпроси на счетоводното отчитане основно са подчинени на изискванията на Международните стандарти за финансово отчитане (МСФО) с изменения и допълнения до 31.05.2024 г.
Последователно са изяснени основни въпроси на текущото счетоводно отчитане по обекти на счетоводството. Използва се система от счетоводни сметки, които са посочени като приложение към изданието. Тази система е разработена по начин да удовлетворява всички изисквания за счетоводно представяне на активите, пасивите, собствения капитал, приходите и разходите.
Активите и пасивите като обекти на отчитане са разгледани в две основни групи – като текущи и като нетекущи. Този подход ще осигури възможност чрез текущото счетоводно отчитане да се подготви счетоводната информация за съставяне на годишните финансови отчети.
Приложен е системен подход и при представяне на основните въпроси на формата и съдържанието на годишните финансови отчети. Разгледани са и въпроси, които се отнасят до междинното финансово отчитане, до оповестяването на свързаните лица, до финансовите отчети по сегменти, както и до анализа на финансовото състояние на предприятието.
Посочени са основни моменти на отчетността на предприятията във връзка с устойчивостта.
Книгата е предназначена за счетоводителите и за бизнес-ръководителите. Тя може да се ползва и от учащите се и от всички други лица, които изучават счетоводството с цел придобиване на професионални знания. Изданието може да се ползва и от всички, които се интересуват от проблемите на счетоводството.
Участието на авторите е съвместно.
Авторите ще приемат с благодарност всички критични бележки и предложения.

ИЗДАТЕЛСКО КАРЕ
проф. д-р по икономика, дипломиран експерт-счетоводител Стоян Иванов Дурин,
дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор Даниела Стоянова Дурина
Счетоводство на предприятието
двадесето и трето издание, преработено
рецензенти на първото издание:
доц. Катерина Караиванова, доц. д-р по икономика Живко Бонев
редактор на първото, шестото, единадесетото, дванадесетото, четиринадесетото
и гл. 9 на петнадесетото издание акад. Нина Мишева
редактор на десетото издание Даниела Дурина
Оформление и техническо редактиране Мария Танева и Ясен Висулчев
Корица и снимка Гергана Дерменска
подпис за печат 24.06.2024 г.
излязла от печат 09.07.2024 г.


© Стоян Иванов Дурин, Даниела Стоянова Дурина, София, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2001, 2002, 2003, 2004, 2006, 2007, 2011, 2013, 2014, 2016, 2017, 2019, 2022, 2024
© Издателство „ФорКом”, София, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2001, 2002, 2003, 2004, 2006, 2007, 2011, 2013, 2014, 2016, 2017, 2019, 2022, 2024
България, София 1164, бул. Христо Смирненски 29 – 33, тел./факс 02/963-32-32ISBN 978-954-464-289-1


Издание : 23
Година на издаване : 2024
Цената е при ДДС 9%. 
Време за доставка : 2-3 дни 

44.99 лв. с включен ДДС.
За мислещите по европейски: 23.02 евро с включен ДДС. 
 
  начало | библиография | ресурси | продукти | ФорКОМ ® | кaрта на сайта | контакти
  2008© Издателство “ФорКОМ®”