( 0 ) Продукти в количката |  Регистрация  Вход за клиенти
КАТЕГОРИИ
Касови книги 2023
Намаление!!!
Книги
Формуляри
Игри
Картички
Календари, азбучници и други изделия
Електронни издания и продукти
   
НОВИНИ и предстоящи издания
Ново издание на Счетоводство на предприятието
 Излезе от печат двадесет и второто издание на Счетоводство на предприятието на Стоян Дурин и Даниела Дурина. 

Теория на счетоводството, нова книга
 Теория на счетоводството от Стоян Дурин, Живко Бонев и Даниела Дурина излезе от печат. 

 
ПРОДУКТИ  - Книги


Теория на счетоводството
Стоян Дурин, Живко Бонев и Даниела Дурина
Изданието е първо по рода си на авторския колектив. 
Разглеждат се въпроси по теория на счетоводното отчитане за лица, които се докосват за първи път до предмета и метода на счетоводството. Последователно се изясняват въпроси за основните обекти на отчитане. Разгледани са основите на технологията за счетоводно представяне на обекти чрез системата на счетоводни сметки.
Книгата е предназначена предимно за ученици от средните училища, които ще изучават и по-подробно счетоводството. Представените въпроси в книгата ще бъдат полезни и за представители на малки и микро предприятия. 
 
Участието на авторите е: 
Проф. д-р Стоян Дурин – глави втора, четвърта, пета и шеста. 
Доц. д-р Живко Бонев – глави първа, трета, седма и десета. 
Даниела Дурина – глави осма и девета. 
 
 
ИЗДАТЕЛСКО КАРЕ
Теория на счетоводството
Проф. д-р Стоян Дурин, дипломиран експерт-счетоводител
Доц. д-р Живко Бонев, дипломиран експерт-счетоводител
Даниела Дурина, дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор
Редактор Мария Танева
Оформление и техническо редактиране Мария Танева и Ясен Висулчев
Корица Гергана Дерменска
подписана за печат 17.06.2022 г.
излязла от печат 27.06.2022 г.
 
© Стоян Дурин, Живко Бонев, Даниела Дурина, София, 2022
© Графичен дизайн на формите – издателство „ФорКом”, София, 2022
© Издателство „ФорКом”, София, 2022
България, София 1164, бул. Христо Смирненски 29–33, тел./факс 02/963-32-32
Заявки за всички издания и формуляри на издателството се приемат и по мрежата: http: www.forcom-bg.com
e-Mail: izdatelstvoto@forcom-bg.com
ISBN: 978-954-464-285-3
 
Гръб на корицата
 
Проф. д-р Стоян Иванов Дурин
доктор по икономика, дипломиран експерт-счетоводител
Има средно и висше счетоводно образование. Работил е като счето-водител, финансов ревизор и преподавател в Университет за национално и световно стопанство. Ръководил е управление „Национално счeтоводство” при Министерството на финансиите от 1985 г. до 2000 г. . Под негово ръко-водство е разработвано и внедрявано в практиката националното счето-водно законодателство в периода 1990-2001 г. Има над 400 публикации в областта на счетоводната теория и счетоводната практика. Председател е на Управителния съвет на Института на дипломираните експерт-счето-водители от 1996 до 2002 г. Почетен председател на ИДЕС. Носител е на медал “За заслуга” за значителния му принос в областта на счетоводството и независимия финансов одит.
 
Доц. д-р ЖИВКО БОНЕВ 
Дипломиран експерт-счетоводител
Има висше счетоводно образование със защитена дисертация в областта на автоматизация на счетоводството. Работи като счетоводител и проек-тант на автоматизирани системи за управление на предприятието и на сче-товодството. Създател на дружеството „Бонев Софт ООД” и автор на реди-ца софтуерни продукти, включително и на ЕРП системата „АЖУР”, внедре-на в над осем хил. предприятия и използвана за обучение на студентите. Специализирал в Института по кибернетика гр. Киев и в IBM гр. Виена. 
Дългогодишен преподавател по счетоводство на стопанските организа-ции и по автоматизация на счетоводството  в УНСС. Дългогодишен одитор и председател на Асозиацията на дипломираните експерт-счетоводители и член на УС на ИДЕС. Има десетки публикувани книги и стотици статии в областа на счетоводството, одита и автоматизацията. 
 
Даниела Стоянова Дурина
дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор
Има висше икономическо образование. Работила е като счетоводител в търговски предприятия и банки. От 1999 г. е дипломиран експерт-счетоводител. Има над 70 публикации в областта на счетоводната теория и счетоводната практика. 


ISBN 978-954-464-285-3


Издание : 1
Година на издаване : 2022
 
Време за доставка : 2-3 дни 

14.50 лв. с включен ДДС.
За мислещите по европейски: 7.41 евро с включен ДДС. 
 
  начало | библиография | ресурси | продукти | ФорКОМ ® | кaрта на сайта | контакти
  2008© Издателство “ФорКОМ®”