( 0 ) Продукти в количката |  Регистрация  Вход за клиенти
КАТЕГОРИИ
Касови книги 2021
Намаление!!!
Книги
Формуляри
Игри
Картички
Календари, азбучници и други изделия
Електронни издания и продукти
   
НОВИНИ и предстоящи издания
График на работа в условията на ИП Ковид-19
Информираме нашите клиенти, че през периода няма да работим чрез директни продажби. Ще можем да изпълняваме онлайн поръчки един път седмично, които ще експедираме по Спиди в сряда, когато ще има...

Отпадат ли касовите книги?
Книгите за дневните финансови отчети вече не подлежат на проверка от НАП. Книгите обаче не отпадат, защото могат да бъдат Регистър за ползваните касови бележки от кочан, както и да съхраняват...

 
ПРОДУКТИ  - Книги


Пряката демокрация – алтернатива за България
акад- Кольо Рамчев

Демокрацията е възможна и достижима за всякакъв тип общество. Тя се проявява в две основни форми, разглеждани като степени на развитие.
Представителната демокрация се появява при формирането на частната собственост. Нейният проблем е, че се преплита със свободата, като я ограничава. Така спъва развитието на обществото.
Пряката демокрация дава това, което липсва при представителната демокрация.
В предлагания труд се разглежда същността на пряката демокрация, нейните форми и технологията на функционирането й. Тя е алтернатива на представителната демокрация, която дава много и големи дефекти в днешна България.
Развитието на съвременните интернет технологии създава благоприятна среда за доброто функциониране на пряката демокрация, решавайки комуникационните проблеми на големите групи граждани при оповестяване на техния вот.


Издателско каре
Акад., проф. д-р Кольо Рамчев
Пряката демокрация – алтернатива за България
рецензент Акад. проф. д-р Асен Богданов
редактор Мария Танева
Оформление и техническо редактиране Мария Танева и Ясен Висулчев
Корица Гергана Дерменска
подписана за печат 19.09.2019 г.
излязла от печат 30.09.2019 г.

© Кольо Рамчев, София, 2019
© Издателство „ФорКом”, София, 2019
България, София 1164, бул. Христо Смирненски 29–33, тел./факс 02/963-32-32

ISBN 978-954-464-279-2

Текст на гърба на корицата
Кольо Рамчев е роден през 1936 г. гр. Угърчин, Ловешко.
Бакалавър е по Медицина и Магистър по Философия. К. Рамчев е доктор по Психология, доктор по Социология и доктор по Философия.
Темата на дисертацията му е „Отношения между ръководители и изпълнители в промишлено предприятие“. Има над 200 научни труда. От тях над 30 книги – монографии, учебници. По-важни от тях са: „Увод към психология на личността“, „Основи на социалната психология“, „Наставничеството като педагогически процес“, „Комуникативни процеси в управлението“, „Психологически проблеми на трудовата дейност", „Мотивационно управление“, „Човекът в света на бизнеса“, „Психология на управлението“, „Социология на труда“, „Икономическа психология“, „Икономическа социология“, „Бизнес – по американски, по руски, по български“, „Социална психология и труда“, „Социално-психологически проблеми“, „Социология на личността“, „Личност. Свобода. Пряка демокрация“ и др.
Бил е университетски преподавател в УНСС и ВТУ „Ангел Кънчев" - Русе. Заемал е изборни длъжности: Директор на лаборатория по психология, физиология и социология в промишлено предприятие; Ръководител секция; Директор на департамент за социални и политически науки; Директор на бизнес-школа; Декан и др. Член на Съюза на учените в България. Понастоящем е академик, главен научен секретар на Обществена академия за наука, образование, култура.ISBN 978-954-464-279-2


Издание : 1
Година на издаване : 2019
 
Време за доставка : 2-3 дни 

15.00 лв. с включен ДДС.
За мислещите по европейски: 5.02 евро с включен ДДС. 
 
  начало | библиография | ресурси | продукти | ФорКОМ ® | кaрта на сайта | контакти
  2008© Издателство “ФорКОМ®”