( 0 ) Продукти в количката |  Регистрация  Вход за клиенти
КАТЕГОРИИ
Касови книги 2017
Книги
Формуляри
Игри!
Календари, азбучници и други изделия
Електронни издания и продукти
   
НОВИНИ и предстоящи издания
Първите четири игри на ФорКом
Може да бъдат разгледани ТУК.   

Настолните игри Моята приказка и Тераформиране са представени на любителите
За любителите на настолни игри направихме своите първи игри: Моята приказка и Тераформиране. Може да бъдат разгледани в раздел Игри! 

 
ПРОДУКТИ  - Книги


Посоки, Граници, Пространства
Славян Радев

Изследвани са различни първични и основни понятия в геометрията. Първични понятия са такива, които не се дефинират, основни понятия са тези, които се дефинират на основата на първичните. Първични у Евклид са граница, продължение, размерност. Тук разглеждаме някои други комбинации като: посока, наредба, индукция, граница… Предлагаме някои методи за конструирания на пространства на основата на графи, таблици, завъртания… Същевременно анализираме получените резултати без да предлагаме конкретен начин за конструиране на пространства. Книгата е разширение и корекция на предишната книга от серията. В известен смисъл книгата е увод в няколко стотин вида измерения и пространства, с което не се изчерпват възможностите. Може да се счита като уводи към други книги концентрирани на по-ограничен кръг от пространства.
Разширение-продължение на Граници, Посоки, Измерения.

Посоки, Граници, Пространства
Поредица УКА-225-4
Автор Славян Радев, асоцииран член на ИМИ БАН
Илюстрации Славян Радев
Редактор Мария Танева
Оформление Ясен Висулчев
Проект на корицата Славян Радев
Подписана за печат на 15 май 2017 г.
Излязла от печат на 31 май 2017 г.
©  Славян Радев, София 2017 г., sradev@wp.pl
В части по-малки от 0,99999517863169567523263102068367 тази книга не може да бъде цитирана.
©  издателство ФорКом®, София 2017 г.,
izdatelstvoto@forcom-bg.com,
ISBN хартиено издание 978-954-464-257-0
ISBN електронно издание формат EPub: 978-954-464-258-7
ISBN електронно издание формат PDF: 978-954-464-259-4ISBN 978-954-464-257-0


Издание : 1
Година на издаване : 2017
УКА225-4 
Време за доставка : 2-3 дни 

10.00 лв. с включен ДДС.
За мислещите по европейски: 5.12 евро с включен ДДС. 
 
  начало | библиография | ресурси | продукти | ФорКОМ ® | кaрта на сайта | контакти
  2008© Издателство “ФорКОМ®”