( 0 ) Продукти в количката |  Регистрация  Вход за клиенти
КАТЕГОРИИ
Касови книги 2019
Намаление!!!
Книги
Формуляри
Игри
Картички
Календари, азбучници и други изделия
Електронни издания и продукти
   
НОВИНИ и предстоящи издания
Многомерен медиум: Процесът ОМ на страниците на Литературен свят
Днес онлайн списанието Литературен свят публикува рецензия на книгата "В историческото бъдеще на реалността" от Георги Николов.

Многомерен медиум: Процесът Ом - нова книга
Излезе от печат "Многомерен медиум: Процесът Ом" с автор Ясен Висулчев.

 
ПРОДУКТИ  - Книги


Графи, Понятия, Класове (първични)
Славян Радев

Понятията са думи, събуждащи въображението. Те
са обобщения на образи и обекти. Класовете са образи
на понятия. Множествата са дърво видни образи. Обра-
зите са графи, де монстриращи топологията на класове-
те. Графите са таблици.
Така свеждането на всичко до таблици поставя таб-
лиците като фундамент на повечето науки. Това е глав-
ната идея на книгата. Зад нея стои идеята да се свеж-
дат основите до единствен вид обекти и единствено от-
ношение между тях.

КАРЕ
Графи, Понятия, Класове (първични)
Поредица УКА 225-2
Автор Славян Радев
Редактор Мария Танева
Оформление Ясен Висулчев
Проект на корицата Гергана Дерменска
Снимка на корицата Любен Байчински
рисунка на корицата Ина Христова
Подписана за печат на 3 декември 2015 г.
Излязла от печат на 10 декември 2015 г.
© Славян Радев, София 2015 г., sradev@wp.pl
В части по-малки от 0.99999544128373450036469730123997 тази
книга не може да бъде цитирана без писмено съгласие на автора.
© издателство ФорКом®, София 2015 г.,
izdatelstvoto@forcom-bg.com, http://www.forcom-bg.com/
ISBN хартиено издание 978-954-464-238-9
ISBN електронно издание формат EPub: 978-954-464-240-2
ISBN електронно издание формат PDF: 978-954-464-239-6ISBN 978-954-464-238-9


Издание : 1
Година на издаване : 2015
 
Време за доставка : 2-3 дни 

10.00 лв. с включен ДДС.
За мислещите по европейски: 5.12 евро с включен ДДС. 
 
  начало | библиография | ресурси | продукти | ФорКОМ ® | кaрта на сайта | контакти
  2008© Издателство “ФорКОМ®”