( 0 ) Продукти в количката |  Регистрация  Вход за клиенти
КАТЕГОРИИ
Касови книги 2019
Намаление!!!
Книги
Формуляри
Игри
Картички
Календари, азбучници и други изделия
Електронни издания и продукти
   
НОВИНИ и предстоящи издания
Многомерен медиум: Процесът ОМ на страниците на Литературен свят
Днес онлайн списанието Литературен свят публикува рецензия на книгата "В историческото бъдеще на реалността" от Георги Николов.

Многомерен медиум: Процесът Ом - нова книга
Излезе от печат "Многомерен медиум: Процесът Ом" с автор Ясен Висулчев.

 
ПРОДУКТИ  - Книги


Методи, наблюдения, теории
Славян Радев

Тази книга е първата от серията УКА 225 посветена на фундаментите на точните науки. В книгата са въведени няколко малко изследвани понятия, както и няколко от съставните части на точните науки, които обикновено се игнорират от авторите. Главите са относително независими, което позволява да бъдат четени в произволен ред. Книгата е в известен смисъл общ увод за следващите от серията, в нея основна тема е методологията на точните науки, а преди всичко на математиката.
Поредицата УКА 225 възникна като опит на автора да подреди за себе си и читателя възникващите математически отражения на реалността – била тя многомерна, Нютонова или Хокингова, видяна от класическата или квантовата физика, подлежаща на докосване или умозрителна... Съответно – има начало, но край не се очаква. Съкращението УКА може да означава Универсални Конструктивни Абстракции, докато 225 от пръв прочит е номер на лаборатория, като може да е и друго, но не и горна граница.

ГРЪБ НА КОРИЦАТА
Славян Радев е преподавал около 40 вида формални науки в 6 института и факултета в 2 страни. Ръководел е повече от 351 дипломни работи. Известно време е бил на първо място в анкетата за преподаватели в Полша. Написал е около 15 книги сред които няколко монографии и студии. Настоящата книга може да се счита за общ увод към някои от следващите.

Най-главният герой на всяка книга е Читателя. Той е първото ми наблюдение преди да започна да пиша тази книга. Между нас е книгата и смисъла й. Научните книги твърдят, че в този смисъл е Знанието, а някои от тях стигат до там, че да твърдят, че знанието е в този Смисъл. Ние с теб, Читателю, знаем, че Общото знание е някъде между нас и всеки притежава свой ключ към него. Така е, защото Смисъла е на границата, в която излъчената светлина става отразена.

Първа книга от поредица УКА 225.

Методи, наблюдения, теории
Поредица УКА 225
Автор Славян Радев
Рецензент проф. Радослав Павлов
Редакция Мария Танева
Оформление Ясен Висулчев
Проект на корицата Гергана Дерменска
Снимки Любен Байчински
Подписана за печат на 20 юни 2014 г.
Излязла от печат на 27 юни 2014 г.


© Славян Радев, София 2014 г., sradev@wp.pl
В части по-малки от 0.99999544128373450036469730123997 тази книга не може да бъде цитирана без писмено съгласие на автора.
© издателство ФорКом®, София 2014 г.,
izdatelstvoto@forcom-bg.com, http://www.forcom-bg.com/
ISBN хартиено издание 978-954-464-219-8
ISBN електронно издание формат EPub: 978-954-464-221-1
ISBN електронно издание формат PDF: 978-954-464-220-4ISBN 978-954-464-219-8


Издание : 1
Година на издаване : 2014
Книга първа от поредицата УКА 225. 
Време за доставка : 2-3 дни 

10.00 лв. с включен ДДС.
За мислещите по европейски: 5.12 евро с включен ДДС. 
 
  начало | библиография | ресурси | продукти | ФорКОМ ® | кaрта на сайта | контакти
  2008© Издателство “ФорКОМ®”