( 0 ) Продукти в количката |  Регистрация  Вход за клиенти
КАТЕГОРИИ
Касови книги 2019
Намаление!!!
Книги
Формуляри
Игри
Картички
Календари, азбучници и други изделия
Електронни издания и продукти
   
НОВИНИ и предстоящи издания
Многомерен медиум: Процесът ОМ на страниците на Литературен свят
Днес онлайн списанието Литературен свят публикува рецензия на книгата "В историческото бъдеще на реалността" от Георги Николов.

Многомерен медиум: Процесът Ом - нова книга
Излезе от печат "Многомерен медиум: Процесът Ом" с автор Ясен Висулчев.

 
ПРОДУКТИ  - Книги


Счетоводство на банките, трето издание
Проф. д-р Стоян Стоянов, доц. д-р Румяна Пожаревска, гл. ас. д-р Лилия Рангелова

Учебникът по счетоводство на банките е написан в съответствие с изискванията на действащите нормативни актове по счетоводство: Закон за счетоводството, Международни счетоводни стандарти, Международни стандарти за финансова отчетност, Директиви на Европейския парламент и на Съвета, както и други нормативни документи, отнасящи се до дейността на банките като: Закон за Българската народна банка, Закон за кредитните институции, Закон за платежните услуги и платежните системи, Директиви на Базелския комитет по банков надзор, Директиви и Регламенти на Европейския парламент и на Съвета, Наредби на БНБ и др. В него са разработени и са представени основни теми на теорията, методологията и практиката на счетоводството в банките.
Учебникът е предназначен за обучаващите се във финансови колежи и за студентите от ОКС „бакалавър” и ОКС „магистър”, изучаващи дисциплината „Счетоводство на банките”. Той може да бъде използван и от представители на практиката, интересуващи се от проблематиката. Разгледаният в учебника материал е поднесен от авторите по разбираем и достъпен за обучаващите се начин. Отделните теми са илюстрирани с решени примери, което ще улесни обучаващите се при изучаването и възприемането на разглеждания от тях материал.

Разгледайте титула и съдържанието на третото издание на Счетоводство на банките от ТУК


 

Проф. д-р Стоян Стоянов, доц. д-р Румяна Пожаревска, гл. ас. д-р Лилия Рангелова
Счетоводство на банките
трето преработено издание

Рецензенти:
проф. д-р Снежана Башева, дипломиран експерт-счетоводител и регистриран одитор – на първото и третото издание;
доц. д-р Камелия Савова, дипломиран експерт-счетоводител и регистриран одитор – на третото издание
редактор на първото издание Нина Мишева
Оформление и техническо редактиране Мария Танева и Ясен Висулчев
Подготовка на електронните издания Ясен Висулчев
Корица Гергана Дерменска
подписана за публикуване на 20 септември 2012 г.
публикувана на 26 септември 2012 г.

© Стоян Стоянов, Румяна Пожаревска, Лилия Рангелова, 2003, 2006, 2012
© Издателство „ФорКом”, София, 2003 , 2006, 2012
София 1164, бул. Христо Смирненски 29 – 33,тел./факс 963-32-32

ISBN хартиено издание: 978-954-464-209-9
ISBN електронно издание формат ePub: 978-954-464-210-5
ISBN електронно издание формат pdf: 978-954-464-211-2ISBN 978954464209-9


Издание : 3
Година на издаване : 2012
Класическо хартиено издание 
Време за доставка : 2-3 дни 

20.00 лв. с включен ДДС.
За мислещите по европейски: 10.23 евро с включен ДДС. 
 
  начало | библиография | ресурси | продукти | ФорКОМ ® | кaрта на сайта | контакти
  2008© Издателство “ФорКОМ®”