( 0 ) Продукти в количката |  Регистрация  Вход за клиенти
КАТЕГОРИИ
Касови книги 2021
Намаление!!!
Книги
Формуляри
  Счетоводни формуляри
  Фактури
  Банкови формуляри - АРТформи
  Формуляри за търговски обекти
  Други формуляри
Игри
Картички
Календари, азбучници и други изделия
Електронни издания и продукти
   
НОВИНИ и предстоящи издания
График на работа в условията на ИП Ковид-19
Информираме нашите клиенти, че през периода няма да работим чрез директни продажби. Ще можем да изпълняваме онлайн поръчки един път седмично, които ще експедираме по Спиди в сряда, когато ще има...

Отпадат ли касовите книги?
Книгите за дневните финансови отчети вече не подлежат на проверка от НАП. Книгите обаче не отпадат, защото могат да бъдат Регистър за ползваните касови бележки от кочан, както и да съхраняват...

 
ПРОДУКТИ  - Формуляри - Счетоводни формуляри

Хонорар сметка за 2013 (2012) г. / Сметка за изплатени суми със Служебна бележка (ф. 49s-2012)
ФорКом®

За 2014 г. важна промяна е максималният месечен размер на осигурителния доход - става 2400 лв. Останалите промени носят редакционен характер. Служебната бележка е променена и не се издава към всяка Сметка за изплатени суми. До изчерпване на наличностите комплектите Хонорар сметка 2012/2014 ще се предлагат с намалена цена от 0.14 лева с ДДС.

Сметка за изплатени суми и Служебна бележка за 2013 г. бяха публикувани* на сайта на НАП на 25.01.2013 г.
Тъй като измененията спрямо образеца от 2012 г. са несъществени и не променят структурата на документа и логиката на попълване на формуляра, може да бъде ползван предлаганият от нас формуляр „Сметка за изплатени суми 2012”.

От издателство ФорКом

 * ЗАПОВЕД № ЗМФ-67 от 23 януари 2013 г. за утвърждаване на образци на "СМЕТКА ЗА ИЗПЛАТЕНИ СУМИ" и "СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА" по чл. 45, ал. 4 от Закона да данъците върху доходите на физическите лица е публикувана в ДВ13 от 8.02.2013 г.

 

 


Промените и новите текстове за 2013 г. са в синьо:

 

I. Към Сметката за изплатени суми:

    1. Максималният месечен размер на осигурителния доход от 2000 лв. става 2200 лв.
    2. Нова забележка:

ВНИМАНИЕ! Когато сумата по тази сметка е изплатена през четвъртото тримесечие на годината, на основание чл. 65, ал. 12 от ЗДДФЛ, в сила от 01.01.2013 г., авансов данък не се удържа и внася. В тези случаи се попълват само редове 1, 5, 6 и 9 на сметката за изплатени суми!”

II. Към Служебната бележка (новите текстове също са отбелязани в синьо):

ЗАБЕЛЕЖКИ:

  1. На основание чл. 45, ал. 4 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), предприятието или самоосигуряващото се лице, платец на доходи от стопанска дейност или на доходи от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество, издава за изплатените доходи и удържания данък по реда на чл. 43 и чл. 44 от същия закон сметка за изплатени суми и служебна бележка по образци, които предоставя на лицето, придобило дохода. Образците не се попълват, когато получател на дохода от друга стопанска дейност е самоосигуряващо се лице и писмено е декларирало това обстоятелство пред платеца на дохода.
  2. Образците на Сметка за изплатени суми и на служебна бележка се издават и предоставят на лицето, придобило дохода, или на упълномощено от него лице. Служебната бележка се издава при поискване от лицето, придобило дохода, а когато лицето не е поискало издаването й – задължително в срок до 15 април на следващата година.
  3. Сметката за изплатени суми се издава в два екземпляра – единият се предоставя на лицето, придобило дохода, а вторият се съхранява от предприятието или самоосигуряващото се лице, платец на доходите.
  4. Служебната бележка се издава в три екземпляра - единият екземпляр се прилага към годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ, вторият се съхранява от лицето за установяване на осигурителния доход при ползване на осигурителни права, а третият екземпляр се съхранява от предприятието или самоосигуряващото се лице, платец на доходите.”

Формулярът Сметка за изплатени суми със Служебна бележка (на една страница) (ф.49-12s) е в наличност от 29.01.2012 г.

 Хонорар-сметката е удобна за попълване на ръка или с матричен принтер.

През 2012 г. се предлага като комплект тройка, поради изменените изисквания към документооборота. 

Snap-out на самокопирна хартия, лепени горе, четирицветен печат. Перфорации за откъсване и архивиране. След отделяне на горната скрепваща ивица по перфорацията попълнените три екземпляра на документа се разпределят - един екземпляр за фирмата и два - за получателя на дохода.

Сметка за изплатени суми след 2012 г. се използва не само при оформяне на граждански договори, но и при плащане на наеми от наематели - юридически лица на наемодатели - физически лица.ISBN 380-00548-02219


Издание : 7
Година на издаване : 29-01-2012
Формулярът може да бъде ползван и през 2013 г. Функционална е и през 2014 г. изчерпано 0,14 
 

 
 
  начало | библиография | ресурси | продукти | ФорКОМ ® | кaрта на сайта | контакти
  2008© Издателство “ФорКОМ®”