( 0 ) Продукти в количката |  Регистрация  Вход за клиенти
КАТЕГОРИИ
Касови книги 2018
Намаление!!!
Книги
Формуляри
Игри
Картички
Календари, азбучници и други изделия
Електронни издания и продукти
   
НОВИНИ и предстоящи издания
Излезе новата книга "Отчитане на финансовите инструменти"
"Отчитане на финансовите инструменти" от доц. д-р, дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор Али Вейсел. Повече информация ща намерите ТУК.

Нова книга "Отчитане на финансовите инструменти"
Очаквайте новата книга "Отчитане на финансовите инструменти" от доц. д-р Али Вейсел. Книгата е предназначена за счетоводители, одитори, ръководители и студенти от висшите икономически училища. Тя...

 
ПРОДУКТИ  - Книги

Счетоводство и отчетност в туризма
Райна Начева

Учебникът е предназначен за учащи от професионалните направления “Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг” и “Пътувания, туризъм и свободно време”. Той е написан в съответствие с учебната програма, утвърдена от Министерството на образованието и науката за посочените направления. Подходящ е и за студентите от специалност “Туризъм” в икономическите университети.
Учебникът осигурява усвояването на основни познания за методиката на създаване на счетоводната информация за дейността на хотелите и заведенията за хранене и развлечения, както и на туроператорите. Приложен е подходът отчитане по отделни отчетни обекти (дълготрайни активи, материални запаси, приходи, разходи и т.н.), като се акцентира върху специфичността им в туризма.
В книгата са представени първичните документи, които се съставят за характерните стопански операции в туризма, лицата, които ги съставят и тяхната отговорност за верността на вписаните данни, както и движението на документите в предприятието.
Книгата е полезна за специалистите в туристическата сфера, като дава достатъчно пълна представа за съдържанието на счетоводната информация и за нейното значение за компетентното управление на туристическите предприятия.

 

Разгледайте съдържанието на Счетоводство и отчетност в туризма.

Доц. д-р по икономика Райна Начева
СЧЕТОВОДСТВО И ОТЧЕТНОСТ В ТУРИЗМА
Второ издание
Оформление и техническо редактиране Мария Танева и Ясен Висулчев
Корица Гергана Дерменска
подписана за печат 08 септември 2011 г.
излязла от печат 18 септември 2011 г.

© Райна Желева Начева, 2007, 2011
© Издателство “ФорКом”, София, 2007, 2011
София 1164, бул. Христо Смирненски 29 – 33,тел. /факс 963-32-32ISBN 978954464194-8


Издание : 2
Година на издаване : 2011
 
Време за доставка : два дни 

10.90 лв. с включен ДДС.
За мислещите по европейски: 5.57 евро с включен ДДС. 
 
  начало | библиография | ресурси | продукти | ФорКОМ ® | кaрта на сайта | контакти
  2008© Издателство “ФорКОМ®”