( 0 ) Продукти в количката |  Регистрация  Вход за клиенти
КАТЕГОРИИ
Касови книги 2019
Намаление!!!
Книги
Формуляри
Игри
Картички
Календари, азбучници и други изделия
Електронни издания и продукти
   
НОВИНИ и предстоящи издания
Многомерен медиум: Процесът ОМ на страниците на Литературен свят
Днес онлайн списанието Литературен свят публикува рецензия на книгата "В историческото бъдеще на реалността" от Георги Николов.

Многомерен медиум: Процесът Ом - нова книга
Излезе от печат "Многомерен медиум: Процесът Ом" с автор Ясен Висулчев.

 
ПРОДУКТИ  - Книги

Екология в туризма
проф. Байко Байков, доц. Янчо Найденов

Учебникът “Екология в туризма” е за учениците от професионалните гимназии по туризъм, обучаващи се в професионалните направления “Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг”(811) и “Пътувания, туризъм и свободно време” (812). Като съдържание той е съобразен с учебната програма по едноименния предмет одобрена от МОМН. Книгата би представлявала интерес и за учениците от професионалните гимназии по горско стопанство, озеленяване и строителство, както и за всеки любознателен читател, интересуващ се от проблемите на екологията и опазването на околната среда, ролята и мястото на парковете в околната среда на човека, от историята и принципите на парковото изкуство, а така също за любителите на парковете и градините.
В първия раздел се изяснява основно предмета на екологията, вторият раздел е посветен на опазването на природните ресурси, третият раздел разглежда защитените природни територии и обекти в България, а четвъртият раздел подробно се занимава с лесопарковете, като важно условие за развитието на туристическата индустрия. За любознателните е съставен и Терминологичен речник.
С включения в учебника материал учениците ще усвоят голям обем от знания за проблемите, с които се занимава екологията, мерките за опазване на природните ресурси, на защитените територии и други обекти. Освен това подробно ще си изяснят проблемите на различните категории защитени природни територии и обекти и техните особености, както и организацията на отдиха в природните паркове и лесопаркове.
Учебникът предлага и допълнителна информация за възможностите учениците сами да предлагат мерки за опазване на околната среда, да вземат собствени решения по двата основни проблема в екологията: отпадъците и шума от дейността на хората и да ги прилагат в туристическата сфера.
Изключително важно е читателите, бъдещи и настоящи кадри в туризма, да осмислят значението на зелените насаждения за развитието на туристическата индустрия и особено ролята на лесопарковете при осъществяването на зеления туризъм. 
Разделите от I до III са написани от проф. Байко Байков.
Раздел IV – от доц. Янчо Найденов.
Авторите ще приемат с благодарност всички критични бележки и предложения.

Разгледайте съдържанието на "Екология в туризма”.


проф. Байко Байков, доц. Янчо Найденов
Екология в туризма
редактори Мария Танева и Георги Геков
Оформление и техническо редактиране Ясен Висулчев
Художник на корицата Гергана Дерменска,
снимка на корицата Butchard garden, Канада 2007, колекция на издателството
подписана за печат 25 август 2011 г.
излязла от печат 10 септември 2011 г.

Развитието на информационния обмен в мрежата през последните години доведе до бурно разпространяване на знания. В много случаи това става с добри намерения, в т.ч. и да се помогне на ученици или студенти при техни писмени работи. Обичайно явление е, обаче, да не бъде споменаван авторът на оригиналния текст. В общия случай и автори и издатели сме възникнали преди да съществува това изобилие от интернет-публикации, често с непрецизирани тези, факти и цифри, зад които рядко стои отговорността на публикуващия.
Читателят държи в ръцете си книга, в която сме се погрижили за качеството на знанието и за достоверността на информацията, влагайки принос и поемайки отговорност. Там където сме се натъкнали на съотносими с темата интернет-текстове, когато това е осмислено от нашата отговорност към техните знайни или неизвестни автори, сме цитирали източника. Същото очакваме по отношение на тази книга от активните деятели, публикуващи в интернет. Обичайният за такива случаи текст е поместен на стр. 4 под издателското каре.
от издателството, август 2011

Публикуването на части и извадки от настоящата книга е разрешено само след изрично писмено съгласие на издателството. Цитирането на източника е задължително.

© Байко Димитров Байков, Янчо Стоянов Найденов, 2011
© Издателство “ФорКом”, София, 2011
България, София 1164, бул. Христо Смирненски 29 – 33, тел./факс 963-32-32ISBN 978954464191-7


Издание : 1
Година на издаване : 2011
 
Време за доставка : веднага 

10.32 лв. с включен ДДС.
За мислещите по европейски: 5.28 евро с включен ДДС. 
 
  начало | библиография | ресурси | продукти | ФорКОМ ® | кaрта на сайта | контакти
  2008© Издателство “ФорКОМ®”