( 0 ) Продукти в количката |  Регистрация  Вход за клиенти
КАТЕГОРИИ
Касови книги 2019
Намаление!!!
Книги
Формуляри
Игри
Картички
Календари, азбучници и други изделия
Електронни издания и продукти
   
НОВИНИ и предстоящи издания
Многомерен медиум: Процесът ОМ на страниците на Литературен свят
Днес онлайн списанието Литературен свят публикува рецензия на книгата "В историческото бъдеще на реалността" от Георги Николов.

Многомерен медиум: Процесът Ом - нова книга
Излезе от печат "Многомерен медиум: Процесът Ом" с автор Ясен Висулчев.

 
ПРОДУКТИ  - Книги

Професионална етика и туристическо поведение
Стойко Иванов, Милко Иванов

В учебника “Професионална етика и туристическо поведение” се разкриват основите на професионалната етика в туризма и особеностите при поведението на туристите. Той е предназначен основно за учениците от професионалните гимназии по туризъм, в които се подготвят специалисти от професионалните направления “Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг” и “Пътувания, туризъм и свободно време”. Изданието е полезно и за всички кадри, свързани професионално с туризма, както и с потребителите на туристическите услуги.
Съдържанието на учебника е съобразено с учебната програма по същия предмет, утвърдена от МОМН. В него се изясняват основните етични понятия и категории; разкриват се особеностите на професионалната етика; развитието на личността и етиката в туристическия бизнес; същността, структурата, и разновидностите на междуличностното общуване; проблемите, свързани с психологията на малката група и нравственото развитие на личността; спецификата на туристическото поведение и мотивацията, която го обуславя.
Учебникът може да бъде полезен и за усвояване на материала от учебната дисциплина Етика в общообразователните училища.
Най-важната цел на изданието е да насочи вниманието на учениците и на заетите в сферата на туризма към различните проблеми на туристическото поведение и възникващите възможности за взаимодействия с предоставящите услугите, като предложи знания и инструментариум за тяхното предотвратяване и решаване. Познанието на етичните основи и норми на взаимодействие между страните в процеса е предпоставка за качеството му и за постигане на поставените цели от участниците.
Доцент доктор на педагогическите науки и доктор по психология Стойко Иванов е автор на втори раздел и точка трета от 1.1.
Главен асистент Милко Иванов е автор на първи (без точка трета от 1.1), трети и четвърти раздел.

Разгледайте съдържанието на “Професионална етика и туристическо поведение”.

Стойко Иванов, Милко Иванов
Професионална етика и туристическо поведение
Рецензент проф. д.пс.н. Снежана Илиева
Редактори Мария Танева, Георги Геков
Оформление и техническо редактиране Ясен Висулчев
Корица Гергана Дерменска
подписана за печат  05 август 2011 г.
излязла от печат 15 август 2011 г.

© Стойко Ванчев Иванов, Милко Ванчев Иванов 2011
© Издателство “ФорКом”, София, 2011
София 1164, бул. Христо Смирненски 29 – 33,тел. /факс 963-32-32
Заявки за всички издания и формуляри на издателството се приемат и по мрежата:
www. forcom-bg. com
E-MAIL: izdatelstvoto@forcom-bg. com
ISBN 978-954-464-192-4

 

 ISBN 978-954-464-192-4


Издание : 1
Година на издаване : 2011
Класическо хартиено издание 
Време за доставка : два дни 

8.60 лв. с включен ДДС.
За мислещите по европейски: 4.40 евро с включен ДДС. 
 
  начало | библиография | ресурси | продукти | ФорКОМ ® | кaрта на сайта | контакти
  2008© Издателство “ФорКОМ®”