( 0 ) Продукти в количката |  Регистрация  Вход за клиенти
КАТЕГОРИИ
Касови книги 2022
Намаление!!!
Книги
Формуляри
  Счетоводни формуляри
  Фактури
  Банкови формуляри - АРТформи
  Формуляри за търговски обекти
  Други формуляри
Игри
Картички
Календари, азбучници и други изделия
Електронни издания и продукти
   
НОВИНИ и предстоящи издания
Теория на счетоводството, нова книга
 Теория на счетоводството от Стоян Дурин, Живко Бонев и Даниела Дурина излезе от печат. 

График на работа в условията на ИП Ковид-19
Информираме нашите клиенти, че през периода няма да работим чрез директни продажби. Ще можем да изпълняваме онлайн поръчки един път седмично, които ще експедираме по Спиди в сряда, когато ще има...

 
ПРОДУКТИ  - Формуляри - Счетоводни формуляри

Квитанционна книга
ФорКом

Препоръки за използване на КВИТАНЦИОННА КНИГА

Позната е над 125 години. Може да бъде използвана за всички случаи при събиране на членски внос, такси за поддържане чистотата, за общи консумативи, отопление, електрическа енергия, вода, наеми и други подобни в касите на етажните собствености и при други случаи на сдружения с нестопанска цел, когато с нормативен документ не е предвидено друго.
Може да се ползва и от наемодатели при разчетите им с наемателите, като се спазват указанията на данъчната администрация по тяхното регистриране, начин на водене и екземплярност, съхранение и други.

Страниците и квитанциите в книгата се номерират предварително, книгата се прошнурова и заверява от управителен съвет, контролен съвет или друг избран колективен орган. Съхранява се и се води от касиера. Квитанциите се попълват в най-малко два екземпляра.

В общия случай оригиналът на квитанцията се предава на плащащата страна, а копието остава в книгата за отчетност на получаващата страна. При попълване на три екземпляра - едно от копията се откъсва за текущо отчитане в счетоводството.

Воденето на квитанционната книга и начинът на нейното съхранение и отчитане следва да бъдат регламентирани с вътрешен правилник.

от Албума на първичните счетоводни документи, ФорКом®, София, трето издание 2003 г., редактираноISBN 3800054802899


Издание : 5
Година на издаване : 01-02-2018
100 листа, х 5 квитанции на лист, самокопирна хартия, корица с клапан-подложка, отвори за прошнуроване и архивиране.  
Време за доставка : 2-3 дни 

7.50 лв. с включен ДДС.
За мислещите по европейски: 3.83 евро с включен ДДС. 
 
  начало | библиография | ресурси | продукти | ФорКОМ ® | кaрта на сайта | контакти
  2008© Издателство “ФорКОМ®”