( 0 ) Продукти в количката |  Регистрация  Вход за клиенти
КАТЕГОРИИ
Касови книги 2022
Намаление!!!
Книги
Формуляри
  Счетоводни формуляри
  Фактури
  Банкови формуляри - АРТформи
  Формуляри за търговски обекти
  Други формуляри
Игри
Картички
Календари, азбучници и други изделия
Електронни издания и продукти
   
НОВИНИ и предстоящи издания
График на работа в условията на ИП Ковид-19
Информираме нашите клиенти, че през периода няма да работим чрез директни продажби. Ще можем да изпълняваме онлайн поръчки един път седмично, които ще експедираме по Спиди в сряда, когато ще има...

Отпадат ли касовите книги?
Книгите за дневните финансови отчети вече не подлежат на проверка от НАП. Книгите обаче не отпадат, защото могат да бъдат Регистър за ползваните касови бележки от кочан, както и да съхраняват...

 
ПРОДУКТИ  - Формуляри - Други формуляри

КНИГА ЗА ИНСТРУКТАЖ по безопасност и здраве при работа - ЕЖЕДНЕВЕН ИНСТРУКТАЖ (3 КЕИ)

Препоръки за водене на Книгата за ежедневен инструктаж (КЕИ)

Преди завеждането й препоръчваме книгата да бъде прошнурована и показана на контролиращите органи за евентуална заверка. Препоръките за прошнуроване са на вътрешната страница на корицата.
Преди прошнуроването впишете на ръка номерата на страници 9-104 (от 1 до 8 и от 105 до 112 стр. номерата са предварително отпечатани). Прошнуроването и заверките не са изискуеми съгласно Наредба РД-07-2, но биха били добра практика в помощ на качественото документиране на процесите.
Така се осигурява надеждност на информацията и достоверно свързване на съответните редове от лявата и дясната страница, като се намалява риска от последващо манипулиране на записите.
Надлежно водената книга става изправен документ с доказателствена стойност при необходимост.
В книгата с общо 550 реда могат да бъдат документирани до 2750 инструктажа.
След провеждане на първия ежедневен инструктаж, се попълват всички колонки от 1-ва до 9-та.
На едно фолио (две разтворени страници) е създадена възможност за документиране с еднократно попълване данните на инструктирания на 5 поредни инструктажа в повтарящите се колонки 6-та до 9-та (за пет работни дни, една работна седмица). Това намалява минимум 5 пъти необходимото време за попълване данните на инструктираните.
В случай, че приемете втория, препоръчван от издателя начин за водене на КЕИ (подробно обяснен на стр. 112), имената на инструктираните се попълват веднъж годишно.

© 2010 графично оформление и конструкция ФорКом ®ISBN 380005480503-6


Издание : 6
Година на издаване : 03-03-2018
 
Време за доставка : 2-3 дни 

5.44 лв. с включен ДДС.
За мислещите по европейски: 2.78 евро с включен ДДС. 
 
  начало | библиография | ресурси | продукти | ФорКОМ ® | кaрта на сайта | контакти
  2008© Издателство “ФорКОМ®”