( 0 ) Продукти в количката |  Регистрация  Вход за клиенти
КАТЕГОРИИ
Касови книги 2014
Книги
Формуляри
  Счетоводни формуляри
  Фактури
  Банкови формуляри - АРТформи
  Формуляри за търговски обекти
  Митнически декларации
  Други формуляри
Календари, азбучници и други изделия
Електронни издания и продукти
   
НОВИНИ и предстоящи издания
Очаквайте Капитализъм 4.1 Бизнесът
"Капитализъм 4.1 Бизнесът", втората книга от поредицата Капитализъм 4.1, ще излезе на 29.04.2014 г. Кръгла маса Бизнесът 8.04.2014 година, Сборник доклади. Организатор Софийска...

Очаквайте Капитализъм 4.1 Бизнесът
"Капитализъм 4.1 Бизнесът", втората книга от поредицата Капитализъм 4.1, ще излезе на 29.04.2014 г. Кръгла маса Бизнесът 8.04.2014 година, Сборник доклади. Организатор Софийска...

 
ПРОДУКТИ  - Формуляри - Други формуляри

КНИГА ЗА ИНСТРУКТАЖ по безопасност и здраве при работа - НАЧАЛЕН ИНСТРУКТАЖ
Препоръки за водене на Книгата за начален инструктаж (до 144 инструктажа)
и издаване на Служебните бележки (до 144 комплекта от по 2 екз.)

Прошнуровайте Книгата за начален инструктаж (КНИ) – препоръките са на вътрешната страница на корицата.

Това не е изискуемо съгласно Наредба РД-07-2, но би било добра практика в помощ на качественото документиране на процесите. Прошнуроването осигурява надеждност на информацията и достоверно свързване на попълнените листа, като намалява риска от последващо манипулиране на записите.
Надлежно водената книга става изправен документ с доказателствена стойност при необходимост.
Номерата на страниците с инструктажите (от 1 до 8) са предварително отпечатани.
След приключване на началния инструктаж, вписването му и полагане на подписите, се попълва и подписва в два екземпляра и Служебната бележка. Следвайки фундаменталното правило за защита от дискриминация, всяко лице, подписвайки документ следва да има екземпляр от него, Служебните бележки се попълват в два екземпляра с индиго – оригиналът е за личното досие на инструктирания, копието е за лицето. Двата екземпляра се откъсват по перфорацията (евентуално с помощта на линийка).

© 2010 графично оформление и конструкция ФорКом ®

ISBN 501


Издание : 1
Година на издаване : 03-03-2010
 
Време за доставка : два дни 

3.53 лв. с включен ДДС.
За мислещите по европейски: 1.78 евро с включен ДДС. 
 
  начало | библиография | ресурси | продукти | ФорКОМ ® | кaрта на сайта | контакти
  2008© Издателство “ФорКОМ®”