( 0 ) Продукти в количката |  Регистрация  Вход за клиенти
КАТЕГОРИИ
Касови книги 2022
Намаление!!!
Книги
Формуляри
  Счетоводни формуляри
  Фактури
  Банкови формуляри - АРТформи
  Формуляри за търговски обекти
  Други формуляри
Игри
Картички
Календари, азбучници и други изделия
Електронни издания и продукти
   
НОВИНИ и предстоящи издания
График на работа в условията на ИП Ковид-19
Информираме нашите клиенти, че през периода няма да работим чрез директни продажби. Ще можем да изпълняваме онлайн поръчки един път седмично, които ще експедираме по Спиди в сряда, когато ще има...

Отпадат ли касовите книги?
Книгите за дневните финансови отчети вече не подлежат на проверка от НАП. Книгите обаче не отпадат, защото могат да бъдат Регистър за ползваните касови бележки от кочан, както и да съхраняват...

 
ПРОДУКТИ  - Формуляри - Други формуляри

КНИГА ЗА ИНСТРУКТАЖ по безопасност и здраве при работа - НАЧАЛЕН ИНСТРУКТАЖ (1 КНИ)
Дизайн ФорКом

Препоръки за водене на Книгата за начален инструктаж (до 144 инструктажа)
и издаване на Служебните бележки (до 144 комплекта от по 2 екз.)

Прошнуровайте Книгата за начален инструктаж (КНИ) – препоръките са на вътрешната страница на корицата.

Това не е изискуемо съгласно Наредба РД-07-2, но би било добра практика в помощ на качественото документиране на процесите. Прошнуроването осигурява надеждност на информацията и достоверно свързване на попълнените листа, като намалява риска от последващо манипулиране на записите.
Надлежно водената книга става изправен документ с доказателствена стойност при необходимост.
Номерата на страниците с инструктажите (от 1 до 8) са предварително отпечатани.
След приключване на началния инструктаж, вписването му и полагане на подписите, се попълва и подписва в два екземпляра и Служебната бележка. Следвайки фундаменталното правило за защита от дискриминация, всяко лице, подписвайки документ следва да има екземпляр от него, Служебните бележки се попълват в два екземпляра с индиго – оригиналът е за личното досие на инструктирания, копието е за лицето. Двата екземпляра се откъсват с помощта на линийка.

© 2010 графично оформление и конструкция ФорКом ®ISBN 501


Издание : 3
Година на издаване : 03-03-2018
 
Време за доставка : 2-3 дни 

6.00 лв. с включен ДДС.
За мислещите по европейски: 3.07 евро с включен ДДС. 
 
  начало | библиография | ресурси | продукти | ФорКОМ ® | кaрта на сайта | контакти
  2008© Издателство “ФорКОМ®”