( 0 ) Продукти в количката |  Регистрация  Вход за клиенти
КАТЕГОРИИ
Касови книги 2016
Книги
Формуляри
  Счетоводни формуляри
  Фактури
  Банкови формуляри - АРТформи
  Формуляри за търговски обекти
  Митнически декларации
  Други формуляри
Календари, азбучници и други изделия
Електронни издания и продукти
   
НОВИНИ и предстоящи издания
Очаквайте новата книга на Славян Радев Графи, Понятия, Класове (първични)
Понятията са думи, събуждащи въображението. Те са обобщения на образи и обекти. Класовете са образи на понятия. Множествата са дърво-видни образи. Образите са графи, де-монстриращи топологията на...

Излезе от печат Европейски проекти, политики и нормативни регулации
Новата книга на Ивелина Петкова "Европейски проекти, политики и нормативни регулации" излезе от печат на 5.01.2015 г. Започнайте се по-подробно ОТТУК.

 
ПРОДУКТИ  - Формуляри - Други формуляри

КНИГА ЗА ИНСТРУКТАЖ по безопасност и здраве при работа - НАЧАЛЕН ИНСТРУКТАЖ
Препоръки за водене на Книгата за начален инструктаж (до 144 инструктажа)
и издаване на Служебните бележки (до 144 комплекта от по 2 екз.)

Прошнуровайте Книгата за начален инструктаж (КНИ) – препоръките са на вътрешната страница на корицата.

Това не е изискуемо съгласно Наредба РД-07-2, но би било добра практика в помощ на качественото документиране на процесите. Прошнуроването осигурява надеждност на информацията и достоверно свързване на попълнените листа, като намалява риска от последващо манипулиране на записите.
Надлежно водената книга става изправен документ с доказателствена стойност при необходимост.
Номерата на страниците с инструктажите (от 1 до 8) са предварително отпечатани.
След приключване на началния инструктаж, вписването му и полагане на подписите, се попълва и подписва в два екземпляра и Служебната бележка. Следвайки фундаменталното правило за защита от дискриминация, всяко лице, подписвайки документ следва да има екземпляр от него, Служебните бележки се попълват в два екземпляра с индиго – оригиналът е за личното досие на инструктирания, копието е за лицето. Двата екземпляра се откъсват по перфорацията (евентуално с помощта на линийка).

© 2010 графично оформление и конструкция ФорКом ®

ISBN 501


Издание : 1
Година на издаване : 03-03-2010
 
Време за доставка : два дни 

3.53 лв. с включен ДДС.
За мислещите по европейски: 1.78 евро с включен ДДС. 
 
  начало | библиография | ресурси | продукти | ФорКОМ ® | кaрта на сайта | контакти
  2008© Издателство “ФорКОМ®”