( 0 ) Продукти в количката |  Регистрация  Вход за клиенти
КАТЕГОРИИ
Касови книги 2021
Намаление!!!
Книги
Формуляри
  Счетоводни формуляри
  Фактури
  Банкови формуляри - АРТформи
  Формуляри за търговски обекти
  Други формуляри
Игри
Картички
Календари, азбучници и други изделия
Електронни издания и продукти
   
НОВИНИ и предстоящи издания
График на работа в условията на ИП Ковид-19
Информираме нашите клиенти, че през периода няма да работим чрез директни продажби. Ще можем да изпълняваме онлайн поръчки един път седмично, които ще експедираме по Спиди в сряда, когато ще има...

Отпадат ли касовите книги?
Книгите за дневните финансови отчети вече не подлежат на проверка от НАП. Книгите обаче не отпадат, защото могат да бъдат Регистър за ползваните касови бележки от кочан, както и да съхраняват...

 
ПРОДУКТИ  - Формуляри - Формуляри за търговски обекти

Регистър на предявените рекламации с АКТ
ФорКом®

Обемът на регистъра е 102 листа отпечатани само на лицето. Достатъчен за регистриране на 50 рекламации, които се попълват с индиго. Мека корица, обикновена хартия, отвори за прошнуроване и архивиране.

Препоръки за използване на Регистър на предявените рекламации с Акт
За да изпълни своето предназначение в помощ на търговеца и клиента, е целесъобразно рекламацията да бъде попълнена с индиго в 2 екземпляра. След попълване и подписване, първият екземпляр остава в Регистъра, вторият се откъсва и се предава на клиента.
Раздел I се попълва от представител на търговеца, II и III се попълват от потребителя.
В случай че предстои търговецът да извърши допълнителни действия, свързани с придвижване на документите към отдела за рекламации, сервиза или счетоводството, е удобно да бъдат попълнени 3 екземпляра:
първият е за Регистъра, вторият (с приложените към него документи, представени от клиента) се придвижва съгласно създадената при търговеца организация, третият остава за клиента.
Процедурата по удовлетворяване на рекламацията приключва в рамките на един месец с подписване на Акта.
При нестандартно решение, прието от страните, то може да бъде описано в полето “възстановена сума”.
За попълване на Акта екземплярът на клиента, представен от него, се поставя под първия екземпляр и с индиго се нанасят съответните предприети действия.
След попълването, вторият екземпляр на рекламацията с попълнения Акт остава за потребителя.
Счетоводството на фирмата определя какви допълнителни счетоводни документи са необходими за правилното и достоверно отразяване на процедурата.

 ISBN /EAN 3800054803711


Издание : 9
Година на издаване : 30-04-2018
 
Време за доставка : два-три дни 

4.50 лв. с включен ДДС.
За мислещите по европейски: 2.30 евро с включен ДДС. 
 
  начало | библиография | ресурси | продукти | ФорКОМ ® | кaрта на сайта | контакти
  2008© Издателство “ФорКОМ®”