( 0 ) Продукти в количката |  Регистрация  Вход за клиенти
КАТЕГОРИИ
Касови книги 2019
Намаление!!!
Книги
Формуляри
  Счетоводни формуляри
  Фактури
  Банкови формуляри - АРТформи
  Формуляри за търговски обекти
  Други формуляри
Игри
Картички
Календари, азбучници и други изделия
Електронни издания и продукти
   
НОВИНИ и предстоящи издания
Многомерен медиум: Процесът ОМ на страниците на Литературен свят
Днес онлайн списанието Литературен свят публикува рецензия на книгата "В историческото бъдеще на реалността" от Георги Николов.

Многомерен медиум: Процесът Ом - нова книга
Излезе от печат "Многомерен медиум: Процесът Ом" с автор Ясен Висулчев.

 
ПРОДУКТИ  - Формуляри - Формуляри за търговски обекти

Регистър на предявените рекламации с АКТ
ФорКом®

Обемът на регистъра е 102 листа отпечатани само на лицето. Достатъчен за регистриране на 50 рекламации, които се попълват с индиго. Мека корица, обикновена хартия, отвори за прошнуроване и архивиране.

Препоръки за използване на Регистър на предявените рекламации с Акт
За да изпълни своето предназначение в помощ на търговеца и клиента, е целесъобразно рекламацията да бъде попълнена с индиго в 2 екземпляра. След попълване и подписване, първият екземпляр остава в Регистъра, вторият се откъсва и се предава на клиента.
Раздел I се попълва от представител на търговеца, II и III се попълват от потребителя.
В случай че предстои търговецът да извърши допълнителни действия, свързани с придвижване на документите към отдела за рекламации, сервиза или счетоводството, е удобно да бъдат попълнени 3 екземпляра:
първият е за Регистъра, вторият (с приложените към него документи, представени от клиента) се придвижва съгласно създадената при търговеца организация, третият остава за клиента.
Процедурата по удовлетворяване на рекламацията приключва в рамките на един месец с подписване на Акта.
При нестандартно решение, прието от страните, то може да бъде описано в полето “възстановена сума”.
За попълване на Акта екземплярът на клиента, представен от него, се поставя под първия екземпляр и с индиго се нанасят съответните предприети действия.
След попълването, вторият екземпляр на рекламацията с попълнения Акт остава за потребителя.
Счетоводството на фирмата определя какви допълнителни счетоводни документи са необходими за правилното и достоверно отразяване на процедурата.

 ISBN /EAN 3800054803711


Издание : 9
Година на издаване : 30-04-2018
 
Време за доставка : два-три дни 

4.45 лв. с включен ДДС.
За мислещите по европейски: 2.28 евро с включен ДДС. 
 
  начало | библиография | ресурси | продукти | ФорКОМ ® | кaрта на сайта | контакти
  2008© Издателство “ФорКОМ®”