( 0 ) Продукти в количката |  Регистрация  Вход за клиенти
КАТЕГОРИИ
Касови книги 2021
Намаление!!!
Книги
Формуляри
Игри
Картички
Календари, азбучници и други изделия
Електронни издания и продукти
   
НОВИНИ и предстоящи издания
График на работа в условията на ИП Ковид-19
Информираме нашите клиенти, че през периода няма да работим чрез директни продажби. Ще можем да изпълняваме онлайн поръчки един път седмично, които ще експедираме по Спиди в сряда, когато ще има...

Отпадат ли касовите книги?
Книгите за дневните финансови отчети вече не подлежат на проверка от НАП. Книгите обаче не отпадат, защото могат да бъдат Регистър за ползваните касови бележки от кочан, както и да съхраняват...

 
ПРОДУКТИ  - Електронни издания и продукти

Проф. д-р Стоян Дурин - кратка библиография на основните трудове - електронно издание
Даниела Дурина

Поглед към сътвореното и към бъдещето както и много Важни показания

В изданието са посочени в списъчна форма основните трудове на проф. д-р Стоян Дурин. Те са подредени като самостоятелни издания и издания в съавторство.

Издание с особено значение за теорията и практиката на счетоводството при условията на пазарната икономика е книгата “Счетоводство на предприятието”, която има 15 издания с тираж повече от 100 000 екземпляра. Това е една от първите книги по счетоводство в Република България съобразно пазарните правила. В дванадесетото издание за първи път счетоводното отчитане на дейността на предприятието е представено в систематичен вид на база изискванията на Международните стандарти за финансово отчитане. То бе съпътствано с електронна емисия на книгата на диск, което се случва за първи път в Република България.

Под ръководството на проф. д-р Стоян Дурин са разработени и приети всички нормативни актове по счетоводство през периода от 1991–2001 г. Голяма е заслугата на проф. д-р Стоян Дурин по внедряването на счетоводното законодателство в практиката на Република България.

Проф. д-р Стоян Дурин е един от главните организатори по възстановяването на одиторската професия в Република България. Той е първият председател на ИДЕС и работи като такъв в продължение на два мандата – 1996–2002 г.
В книгата са публикувани и разкази от колеги, студенти, сътрудници и приятели на Професора.

Каре на първото хартиено издание:

дипломиран експерт-счетоводител Даниела Стоянова Дурина
Проф. д-р Стоян Дурин, кратка библиография на основните трудове
първо издание
Съавтори на първото издание (по реда на срещане):
самият професор (страницата, следваща 12-та); проф. Михаил Динев;
Ивановци: Дочев и Златков; Радка Соколова; Живко Бонев; Веселин Дамянов;
Бояна Тончева; Емил Евлогиев; Йорданови: Валя, Рени и Димитър; Васко Райчев;
Снежана Башева; Христо Маврудиев; Нина Мишева; пожелали анонимност студенти;
Ясен Висулчев, Мария Танева; Христо Славов; Асен Ризов; екипът на издателство Раабе;
Елена Витски; Юра Шишкова; Дочо Дочев; Роза Тотева
и Русенския филиал на дипломираните експерт-счетоводители
Редактор на първото издание – няма
Оформление и техническо редактиране Мария Танева и Ясен Висулчев
Корица и електронна емисия на изданието Гергана Дерменска
Подписана за печат 13 юли 2007 г. (петък)
излязла от печат 26 септември 2007 г. – деня на 70-годишния юбилей на Професора
Печат – “Илинда” ООД

© Даниела Стоянова Дурина и останалите автори от карето, София, 2007, второ факсимилно електронно издание 2012
© Издателство “ФорКом”, София, 2007, второ факсимилно електронно издание 2012
България, София 1164, бул. Христо Смирненски 29–33, тел./факс 963-32-32

Версия на файла на първото електронно издание Durin_biblio_20070926.pdf.

Второто факсимилно електронно издание може да изтеглите:
Durin_biblio_20070831-20120114_toEbookPDF.pdf
и Durin_biblio_20070831-20120114_toEbookEPUB.epub.
за да изтеглите копие на електронното издание, трябва да имате регистриран потребител в системата ни, и да сте се логнал.
електронна книга, разпространява се безплатно 
 

 
 
  начало | библиография | ресурси | продукти | ФорКОМ ® | кaрта на сайта | контакти
  2008© Издателство “ФорКОМ®”