( 0 ) Продукти в количката |  Регистрация  Вход за клиенти
КАТЕГОРИИ
Касови книги 2019
Намаление!!!
Книги
Формуляри
Игри
Картички
Календари, азбучници и други изделия
Електронни издания и продукти
   
НОВИНИ и предстоящи издания
Многомерен медиум: Процесът ОМ на страниците на Литературен свят
Днес онлайн списанието Литературен свят публикува рецензия на книгата "В историческото бъдеще на реалността" от Георги Николов.

Многомерен медиум: Процесът Ом - нова книга
Излезе от печат "Многомерен медиум: Процесът Ом" с автор Ясен Висулчев.

 
ПРОДУКТИ  - Книги

Счетоводни политики и годишни финансови отчети
Даниела Дурина, Стоян Дурин

В книгата са представени основното съдържание на счетоводните политики и на годишните финансови отчети, които се изготвят на база на Международните стандарти за финансови отчети (МСФО). Използвани са постановките на Международните стандарти за финансови отчети, включени в изданието на Борда на директорите по МСС от 2005 година.

В глава първа са посочени счетоводните политики, които могат да се прилагат от предприятията. Тези политики могат да се използват за приемане от предприятията в този им вид. Когато има различни изисквания по прилагането на методи, модели или практики, то посочените от нас счетоводни политики трябва да се коригират. В случаите, че някои от посочените обекти на отчитане не съществуват, те могат да отпаднат и да се въвеждат при необходимост.

В глава втора са посочени формите и съдържанието на годишните финансови отчети. В предприятието може да се използва и като Отчет за промените в собствения капитал под формата на Отчет за признатите приходи и разходи. По същият начин може да се подходи и за Отчета за паричните потоци. Може да се изготвя и представя този отчет като се прилага се прилага косвения метод. Тези форми не са включени в изданието. Те могат да се намерят като приложение на МСС 1 Изготвяне на финансовите отчети и МСС 7 Отчети за паричните потоци.

Поясненията към финансовите отчети са параметризирани в три части. Първата част са посочени позициите за които трябва да се оповестят прилаганите счетоводни политики. Във втората част са посочени така наречените “справки” по отделни обекти, които могат да се ползват в този си вид за тези обект, които засягат предприятието. В третата част са посочени показателите за финансово – счетоводен анализ с формулите за тяхното изчисляване.

Изданието е предназначено главно за специалистите от практиката, които прилагат Международните стандарти за финансово отчитане (МСФО). То може да се ползва и от специалистите, които прилагат Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия.

Изданието може да се използва от одиторите, счетоводителите, мениджърите по счетоводство, учащите се и всички, които се интересуват от проблемите на организацията и осъществяването на счетоводството в предприятията.
Участието на авторите е:

Даниела Дурина, дипломиран експерт-счетоводител – глава първа
Проф. д-р Стоян Дурин, дипломиран експерт-счетоводител – глава втора
Авторите ще приемат с благодарност всички бележки и предложения по изданието.
проф. д-р по икономика, дипломиран експерт-счетоводител Стоян Иванов Дурин,
дипломиран експерт-счетоводител Даниела Стоянова Дурина

© Стоян Иванов Дурин, Даниела Стоянова Дурина, София, 2005
© Издателство “ФорКом”, София, 2005ISBN 978-954-464-151-3


Издание : 1
Година на издаване : 2005
 
Време за доставка : два дни 

8.40 лв. с включен ДДС.
За мислещите по европейски: 4.29 евро с включен ДДС. 
 
  начало | библиография | ресурси | продукти | ФорКОМ ® | кaрта на сайта | контакти
  2008© Издателство “ФорКОМ®”