( 0 ) Продукти в количката |  Регистрация  Вход за клиенти
КАТЕГОРИИ
Касови книги 2021
Намаление!!!
Книги
Формуляри
Игри
Картички
Календари, азбучници и други изделия
Електронни издания и продукти
   
НОВИНИ и предстоящи издания
График на работа в условията на ИП Ковид-19
Информираме нашите клиенти, че през периода няма да работим чрез директни продажби. Ще можем да изпълняваме онлайн поръчки един път седмично, които ще експедираме по Спиди в сряда, когато ще има...

Отпадат ли касовите книги?
Книгите за дневните финансови отчети вече не подлежат на проверка от НАП. Книгите обаче не отпадат, защото могат да бъдат Регистър за ползваните касови бележки от кочан, както и да съхраняват...

 
ПРОДУКТИ  - Книги

Албум на първичните счетоводни документи (3-то издание)
Стоян Дурин, Бойко Костов, Даниела Дурина, Димитър Йорданов, Мария Танева и Ясен Висулчев

Тиражът е изчерпан. Библиографска рядкост.

В изданието са представени основните първични счетоводни документи, които се използват от предприятията. Всеки първичен счетоводен документ е характеризиран с основните си реквизити и предназначение, като е представена графическа форма, използвана в практиката.
Специално внимание е отделено на използването на първичните счетоводни документи чрез системата на техния документооборот. Представен е вариант на система на документооборота, като основа за формиране на специфична за всяко предприятие система.

Работата по реквизитния състав на формулярите, освен на определените с нормативен документ, е извършена на основа на предишните издания на Албума, актуализирани с последните нормативни документи и приложими счетоводни стандарти. Създадени са и нови форми.

Графичните проекти на формулярите са съобразени със съществуващите полиграфически технологии за производство. Всички формуляри са подготвени за попълване на матрични и други принтери, за удобна последваща обработка на документите и архивиране. Използваните методи на проектиране, шрифтове и графични акценти водят до реализиране на продукти с висока информационна плътност, респективно с оптимален размер и ниска себестойност. В много случаи при производството им се полагат различни перфорации – разделящи и архивиращи, което повишава техните потребителски качества.

Като отделни части са включени банкови документи и други документи.
Изданието ще бъде полезно за ръководители, одитори, счетоводители, учащи се и за всички, които се интересуват от въпросите на документирането.

Участието на авторите е:

проф. д-р Стоян Дурин, д.е.с. – методическо ръководство, Въведение и Глава първа.

Бойко Костов, д.е.с. – Глава трета (съвместно с Д Йорданов); Глава четвърта; определяне реквизитния състав на новите форми 3-17 и 3-18; актуализация на реквизитния състав на формите от глава втора, т. 3 и 5-04, 5-12, 5-14, 5-15, 5-16.

Даниела Дурина, д.е.с. – определяне реквизитния състав на новите форми 1-05, 1-11, 1-12, 1-13, 3-21, от 4-03 до 4-07 вкл. и 5?05.

Димитър Йорданов, д.е.с. – Глава трета (съвместно с Б. Костов); определяне реквизитния състав на новите форми 1-10 и от 2-01 до 2-09 вкл.; актуализация на реквизитния състав на формите от глава втора, т. 1 и 2.

Мария Танева и инж. Ясен Висулчев – Глава първа, част втора – актуализиран текст за форми 6-21 до 6-28; определяне реквизитния състав на новите форми 4-01, 4-02 и 5-07; актуализация на реквизитния състав на формите от глава втора, т. 5 и от 6-21 до 6-28; графични проекти на формите с изключение на банковите и митническите декларации.

инж. Ясен Висулчев – Формулярът в древността.

Схемите на документооборота са колективна разработка.
Авторите ще посрещнат с благодарност всички предложения от читателите.

Благодарности:

Издателството изказва своето уважение на колегите от “Демакс” АД в лицето на инж. Петър Кънев и инж. Марин Несторов за технологичната и производствена подкрепа през последните години при създаването и производството на широка гама формуляри.

Издателството изказва своята благодарност на колегите от “Образование и наука” ЕАД в лицето на директора Анастасия Бонева, икономическия директор инж. Ангел Танев и производствения директор инж. Георги Малашевски за техния принос при производството на тази книга

© Стоян Иванов Дурин, Бойко Стойчев Костов, Даниела Стоянова Дурина, Димитър Петров Йорданов, Мария Григорова Танева, Ясен Спасов Висулчев.
© Графични проекти на формите, 2003, ФорКом®, Мария Григорова Танева и Ясен Спасов Висулчев.
Графичните проекти на формите (формулярите), с изключение на банковите и митническите декларации, са защитени от Закона за авторското право и сродните му права. Те могат да бъдат ползвани с търговска и нетърговска цел само с писмено съгласие на авторите. Цитирането на източника е задължително.ISBN 978954464133-7


Издание : 3
Година на издаване : 2003
 
 

 
 
  начало | библиография | ресурси | продукти | ФорКОМ ® | кaрта на сайта | контакти
  2008© Издателство “ФорКОМ®”