( 0 ) Продукти в количката |  Регистрация  Вход за клиенти
КАТЕГОРИИ
Касови книги 2022
Намаление!!!
Книги
Формуляри
Игри
Картички
Календари, азбучници и други изделия
Електронни издания и продукти
   
НОВИНИ и предстоящи издания
Теория на счетоводството, нова книга
 Теория на счетоводството от Стоян Дурин, Живко Бонев и Даниела Дурина излезе от печат. 

График на работа в условията на ИП Ковид-19
Информираме нашите клиенти, че през периода няма да работим чрез директни продажби. Ще можем да изпълняваме онлайн поръчки един път седмично, които ще експедираме по Спиди в сряда, когато ще има...

 
ПРОДУКТИ  - Книги

Албум на първичните счетоводни документи (3-то издание)
Стоян Дурин, Бойко Костов, Даниела Дурина, Димитър Йорданов, Мария Танева и Ясен Висулчев

Тиражът е изчерпан. Библиографска рядкост.

В изданието са представени основните първични счетоводни документи, които се използват от предприятията. Всеки първичен счетоводен документ е характеризиран с основните си реквизити и предназначение, като е представена графическа форма, използвана в практиката.
Специално внимание е отделено на използването на първичните счетоводни документи чрез системата на техния документооборот. Представен е вариант на система на документооборота, като основа за формиране на специфична за всяко предприятие система.

Работата по реквизитния състав на формулярите, освен на определените с нормативен документ, е извършена на основа на предишните издания на Албума, актуализирани с последните нормативни документи и приложими счетоводни стандарти. Създадени са и нови форми.

Графичните проекти на формулярите са съобразени със съществуващите полиграфически технологии за производство. Всички формуляри са подготвени за попълване на матрични и други принтери, за удобна последваща обработка на документите и архивиране. Използваните методи на проектиране, шрифтове и графични акценти водят до реализиране на продукти с висока информационна плътност, респективно с оптимален размер и ниска себестойност. В много случаи при производството им се полагат различни перфорации – разделящи и архивиращи, което повишава техните потребителски качества.

Като отделни части са включени банкови документи и други документи.
Изданието ще бъде полезно за ръководители, одитори, счетоводители, учащи се и за всички, които се интересуват от въпросите на документирането.

Участието на авторите е:

проф. д-р Стоян Дурин, д.е.с. – методическо ръководство, Въведение и Глава първа.

Бойко Костов, д.е.с. – Глава трета (съвместно с Д Йорданов); Глава четвърта; определяне реквизитния състав на новите форми 3-17 и 3-18; актуализация на реквизитния състав на формите от глава втора, т. 3 и 5-04, 5-12, 5-14, 5-15, 5-16.

Даниела Дурина, д.е.с. – определяне реквизитния състав на новите форми 1-05, 1-11, 1-12, 1-13, 3-21, от 4-03 до 4-07 вкл. и 5?05.

Димитър Йорданов, д.е.с. – Глава трета (съвместно с Б. Костов); определяне реквизитния състав на новите форми 1-10 и от 2-01 до 2-09 вкл.; актуализация на реквизитния състав на формите от глава втора, т. 1 и 2.

Мария Танева и инж. Ясен Висулчев – Глава първа, част втора – актуализиран текст за форми 6-21 до 6-28; определяне реквизитния състав на новите форми 4-01, 4-02 и 5-07; актуализация на реквизитния състав на формите от глава втора, т. 5 и от 6-21 до 6-28; графични проекти на формите с изключение на банковите и митническите декларации.

инж. Ясен Висулчев – Формулярът в древността.

Схемите на документооборота са колективна разработка.
Авторите ще посрещнат с благодарност всички предложения от читателите.

Благодарности:

Издателството изказва своето уважение на колегите от “Демакс” АД в лицето на инж. Петър Кънев и инж. Марин Несторов за технологичната и производствена подкрепа през последните години при създаването и производството на широка гама формуляри.

Издателството изказва своята благодарност на колегите от “Образование и наука” ЕАД в лицето на директора Анастасия Бонева, икономическия директор инж. Ангел Танев и производствения директор инж. Георги Малашевски за техния принос при производството на тази книга

© Стоян Иванов Дурин, Бойко Стойчев Костов, Даниела Стоянова Дурина, Димитър Петров Йорданов, Мария Григорова Танева, Ясен Спасов Висулчев.
© Графични проекти на формите, 2003, ФорКом®, Мария Григорова Танева и Ясен Спасов Висулчев.
Графичните проекти на формите (формулярите), с изключение на банковите и митническите декларации, са защитени от Закона за авторското право и сродните му права. Те могат да бъдат ползвани с търговска и нетърговска цел само с писмено съгласие на авторите. Цитирането на източника е задължително.ISBN 978954464133-7


Издание : 3
Година на издаване : 2003
 
 

 
 
  начало | библиография | ресурси | продукти | ФорКОМ ® | кaрта на сайта | контакти
  2008© Издателство “ФорКОМ®”