( 0 ) Продукти в количката |  Регистрация  Вход за клиенти
КАТЕГОРИИ
Касови книги 2021
Намаление!!!
Книги
Формуляри
Игри
Картички
Календари, азбучници и други изделия
Електронни издания и продукти
   
НОВИНИ и предстоящи издания
График на работа в условията на ИП Ковид-19
Информираме нашите клиенти, че през периода няма да работим чрез директни продажби. Ще можем да изпълняваме онлайн поръчки един път седмично, които ще експедираме по Спиди в сряда, когато ще има...

Отпадат ли касовите книги?
Книгите за дневните финансови отчети вече не подлежат на проверка от НАП. Книгите обаче не отпадат, защото могат да бъдат Регистър за ползваните касови бележки от кочан, както и да съхраняват...

 
ПРОДУКТИ  - Книги

Международни счетоводни стандарти. Коментари и решения.
Стоян Дурин, Даниела Дурина

Изданието има предназначение да подпомогне специалистите по изучаването и прилагането на Международните счетоводни стандарти.

Авторите си поставят скромната задача да представят всеки Международен счетоводен стандарт в една до три части. Първата част е именована като общо представяне на съответния стандарт. Втората част има за задача да интерпретира основни въпроси на счетоводно-отчетния процес, представени основно чрез схеми. Третата част представя избрани казуси със счетоводни решения.

Първата част се отнася за всеки Международен счетоводен стандарт. Втората и третата част се отнасят само за отделни Международни счетоводни стандарти, преценката за което е направена от авторите. Наименованията на използваните счетоводни сметки са посочени свободно от авторите, без да се базират на предварително изградена цялостна система от счетоводни сметки.

Книгата е предназначена за счетоводителите и стопанските дейци. Тя може да се ползва и от учащите се, както и от всички, които се интересуват от проблемите на счетоводството и от прилагането на Международните счетоводни стандарти.

Участието на авторите е, както следва:
проф. д-р Стоян Дурин: втората част, обозначена с буквата “Б” на съответните стандарти;
Даниела Дурина – първата и третата част, обозначени с буквите “А” и “В” на съответните стандарти.

© Стоян Иванов Дурин, Даниела Стоянова Дурина, София, 2003 г.
© издателство “ФорКом”, София, 2003 г.ISBN 978-954-464-128-3


Издание : 1
Година на издаване : 2003
 
 

 
 
  начало | библиография | ресурси | продукти | ФорКОМ ® | кaрта на сайта | контакти
  2008© Издателство “ФорКОМ®”