( 0 ) Продукти в количката |  Регистрация  Вход за клиенти
КАТЕГОРИИ
Касови книги 2020
Намаление!!!
Книги
Формуляри
Игри
Картички
Календари, азбучници и други изделия
Електронни издания и продукти
   
НОВИНИ и предстоящи издания
График на работа в условията на ИП Ковид-19
Информираме нашите клиенти, че през периода няма да работим чрез директни продажби. Ще можем да изпълняваме онлайн поръчки един път седмично, които ще експедираме по Спиди в сряда, когато ще има...

Отпадат ли касовите книги?
Книгите за дневните финансови отчети вече не подлежат на проверка от НАП. Книгите обаче не отпадат, защото могат да бъдат Регистър за ползваните касови бележки от кочан, както и да съхраняват...

 
ПРОДУКТИ  - Книги

Счетоводство на предприятието (10-то издание)
Стоян Дурин

В изданието се разглеждат основни въпроси на организацията и методологията на счетоводството в предприятията със стопанска дейност. Последователно са изяснени въпросите на счетоводното отчитане по всички обекти на счетоводството. Направен е опит да се посочат алтернативни решения, които са в съответствие с изискванията на системата на счетоводството, регламентирана със Закона за счетоводството, Националните счетоводни стандарти и Националния сметкоплан.

Глава осемнадесета е предназначена главно за тези, които прилагат едностранното счетоводно записване при организацията на счетоводството на предприятието. Посочени са основните методологични изисквания с практико-приложна стойност. Изданието е съобразено с изискванията на Закона за счетоводството, Националните счетоводни стандарти, Националния сметкоплан и всички други нормативни актове, издадени до 22 септември 1999 г.

Книгата е предназначена за счетоводните кадри и стопанските дейци, но може да се ползва и от учащите се, както и от всички, интересуващи се от проблемите на счетоводството. Авторът ще приеме с благодарност всички критични бележки и предложения.

© с/о Jusautor, проф. д-р по икономика дипломиран експерт-счетоводител Стоян Иванов Дурин, София, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 г.
© c/o Jusautor, издателство “ФорКом”, София, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 г.ISBN 954464100-9


Издание : 10
Година на издаване : 1999
Изчерпано. 
 

 
 
  начало | библиография | ресурси | продукти | ФорКОМ ® | кaрта на сайта | контакти
  2008© Издателство “ФорКОМ®”