( 0 ) Продукти в количката |  Регистрация  Вход за клиенти
КАТЕГОРИИ
Касови книги 2019
Намаление!!!
Книги
Формуляри
Игри
Картички
Календари, азбучници и други изделия
Електронни издания и продукти
   
НОВИНИ и предстоящи издания
Многомерен медиум: Процесът ОМ на страниците на Литературен свят
Днес онлайн списанието Литературен свят публикува рецензия на книгата "В историческото бъдеще на реалността" от Георги Николов.

Многомерен медиум: Процесът Ом - нова книга
Излезе от печат "Многомерен медиум: Процесът Ом" с автор Ясен Висулчев.

 
ПРОДУКТИ  - Книги
Отчитане на данъка върху печалбата и данъка за общините (3-то издание)
Стоян Дурин

    В изданието се разглеждат основни въпроси при счетоводното отчитане на данъка върху печалбата и данъка за общините. Едновременно с това се изяснява методологията на отчитане на данъчните временни разлики. На основата на характерни примери са дадени основните решения при воденето на синтетичната и аналитичната отчетност по тези въпроси. Авторът и издателството предлагат тази разработка в помощ на счетоводните кадри, съобразявайки се с неотложните потребности за бързо внасяне на яснота в счетоводното отчитане на данъците и данъчните временни разлики след приемането на Закона за данъка върху печалбата, Националния сметкоплан и Националните счетоводни стандарти. Въпросите за отчитането на данъците за общините, данъка върху печалбата и данъчните временни разлики са разгледани и в седмото допълнено издание на книгата “Счетоводство на предприятието”.
    За улеснение на читателите са посочени пълните текстове на Закона за данъка върху печалбата, Правилника за неговото прилагане и НСС 24 Отчитане на данъци от печалбата. Изданието е съобразено с изискванията на Закона за счетоводството, Националния сметкоплан, Националните счетоводни стандарти и всички други нормативни актове, издадени до 31 декември 1996 г. Книгата е предназначена за счетоводните кадри и стопанските дейци, но може да се ползва и от учащите се, както и от всички, интересуващи се от проблемите на счетоводството. Авторът изказва благодарност на всички, които лично, писмено или по телефона оказаха съдействие за отстраняване на пропуски в предишните издания.


© доц. д-р д.е.с. Стоян Иванов Дурин, София, 1996 г., 1997 г.
© издателство “ФорКом”, София, 1996 г., 1997 г. София 1164, ул. Хр. Смирненски 29-33, тел./ факс (+359 2) 963-32-32 

    

ISBN 954464064-9


Издание : 3
Година на издаване : 1997
 
 

 
 
  начало | библиография | ресурси | продукти | ФорКОМ ® | кaрта на сайта | контакти
  2008© Издателство “ФорКОМ®”