( 0 ) Продукти в количката |  Регистрация  Вход за клиенти
КАТЕГОРИИ
Касови книги 2014
Книги
Формуляри
Календари, азбучници и други изделия
Електронни издания и продукти
   
НОВИНИ и предстоящи издания
Очаквайте Капитализъм 4.1 Бизнесът
"Капитализъм 4.1 Бизнесът", втората книга от поредицата Капитализъм 4.1, ще излезе на 29.04.2014 г. Кръгла маса Бизнесът 8.04.2014 година, Сборник доклади. Организатор Софийска...

Очаквайте Капитализъм 4.1 Бизнесът
"Капитализъм 4.1 Бизнесът", втората книга от поредицата Капитализъм 4.1, ще излезе на 29.04.2014 г. Кръгла маса Бизнесът 8.04.2014 година, Сборник доклади. Организатор Софийска...

 
ПРОДУКТИ  - Книги
ЗТСУ, Наредба № 5 с обяснения за приложение и графични илюстрации (2-ро издание)
Емил Леков и колектив

Тази книга е второ преработено издание на излязлата от печат през юли 1995 г. „Наредба № 5 за правила и норми по териториално и селищно устройство с обяснения и графични илюстрации”, подготвена за печат от Консултантско-експерименталния сектор при Националния център по териториално развитие и жилищна политика.
В изданието са отразени измененията и допълненията на Наредба № 5, обнародвани в ДВ. бр. 30 от 1996 г. и произтичащите от тях допълнителни разяснения на наредбата, илюстрирани с нови графики.
Допълнително към изданието са включени ЗТСУ с измененията и допълненията от 1995 г. (ДВ, бр. 63 от 1995 г.), Правилника за приложение на ЗТСУ с измененията по ПМС № 247 от 21.12.1995 г. (ДВ, бр. 2 от 1996 г.)
Актуализацията на ЗТСУ и ППЗТСУ по направените изменения и допълнения в нормативните документи, обясненията и графичните илюстрации са разработени и комплектовани от колектив с ръководител н.с.I ст. арх. Емил Георгиев Леков с участието на н.с. арх. Нели Стефанова, прогр. Мария Новакова, арх. Росица Полихронова, арх. Румяна Петрова, арх. Венета Кавалджиева, ик. Стойко Дошеков, техн. Светла Бираджиева.
Колективът изказва своята благодарност към участвалите в подготовката на първото издание арх. Антон Каравелов, арх. Живомир Ранков, арх. Васил Василев, арх. Валентин Добрев, инж. Петър Нанчев, Дамяна Михайлова, Валентина Шахова.
Изданието е предназначено за специалистите, работещи в областта на териториалното и селищното устройство. С него се цели да се подпомогне, както работата по прилагането на новата Наредба № 5, така също и да се ползват ЗТСУ и ППЗТСУ с техните последни актуални изменения и допълнения.
Материалите са разработени с консултантската помощ на н.с. арх. Петър Диков, със съдействието на инж. Димитър Кебеджиев и на специалисти от МТРС.

ЗТСУ, ППЗТСУ и Наредба № 5
За правила и норми по териториално и селищно устройство с обяснения за приложение и графични илюстрации
Второ изцяло преработено и допълнено издание
Оформление и техническо редактиране инж. Ясен Висулчев
Подписана за печат 25 юни 1996 г.
Излязла от печат 16 юли 1996 г.ISBN 954464053-3


Издание : 2
Година на издаване : 1996
Библиографска рядкост 
 

 
 
  начало | библиография | ресурси | продукти | ФорКОМ ® | кaрта на сайта | контакти
  2008© Издателство “ФорКОМ®”