( 0 ) Продукти в количката |  Регистрация  Вход за клиенти
КАТЕГОРИИ
Касови книги 2018
Намаление!!!
Книги
Формуляри
Игри
Картички
Календари, азбучници и други изделия
Електронни издания и продукти
   
НОВИНИ и предстоящи издания
Първите четири игри на ФорКом
Може да бъдат разгледани ТУК.   

Настолните игри Моята приказка и Тераформиране са представени на любителите
За любителите на настолни игри направихме своите първи игри: Моята приказка и Тераформиране. Може да бъдат разгледани в раздел Игри! 

 
ПРОДУКТИ  - Книги
ЗТСУ, Наредба № 5 с обяснения за приложение и графични илюстрации (2-ро издание)
Емил Леков и колектив

Тази книга е второ преработено издание на излязлата от печат през юли 1995 г. „Наредба № 5 за правила и норми по териториално и селищно устройство с обяснения и графични илюстрации”, подготвена за печат от Консултантско-експерименталния сектор при Националния център по териториално развитие и жилищна политика.
В изданието са отразени измененията и допълненията на Наредба № 5, обнародвани в ДВ. бр. 30 от 1996 г. и произтичащите от тях допълнителни разяснения на наредбата, илюстрирани с нови графики.
Допълнително към изданието са включени ЗТСУ с измененията и допълненията от 1995 г. (ДВ, бр. 63 от 1995 г.), Правилника за приложение на ЗТСУ с измененията по ПМС № 247 от 21.12.1995 г. (ДВ, бр. 2 от 1996 г.)
Актуализацията на ЗТСУ и ППЗТСУ по направените изменения и допълнения в нормативните документи, обясненията и графичните илюстрации са разработени и комплектовани от колектив с ръководител н.с.I ст. арх. Емил Георгиев Леков с участието на н.с. арх. Нели Стефанова, прогр. Мария Новакова, арх. Росица Полихронова, арх. Румяна Петрова, арх. Венета Кавалджиева, ик. Стойко Дошеков, техн. Светла Бираджиева.
Колективът изказва своята благодарност към участвалите в подготовката на първото издание арх. Антон Каравелов, арх. Живомир Ранков, арх. Васил Василев, арх. Валентин Добрев, инж. Петър Нанчев, Дамяна Михайлова, Валентина Шахова.
Изданието е предназначено за специалистите, работещи в областта на териториалното и селищното устройство. С него се цели да се подпомогне, както работата по прилагането на новата Наредба № 5, така също и да се ползват ЗТСУ и ППЗТСУ с техните последни актуални изменения и допълнения.
Материалите са разработени с консултантската помощ на н.с. арх. Петър Диков, със съдействието на инж. Димитър Кебеджиев и на специалисти от МТРС.

ЗТСУ, ППЗТСУ и Наредба № 5
За правила и норми по териториално и селищно устройство с обяснения за приложение и графични илюстрации
Второ изцяло преработено и допълнено издание
Оформление и техническо редактиране инж. Ясен Висулчев
Подписана за печат 25 юни 1996 г.
Излязла от печат 16 юли 1996 г.ISBN 954464053-3


Издание : 2
Година на издаване : 1996
Библиографска рядкост 
 

 
 
  начало | библиография | ресурси | продукти | ФорКОМ ® | кaрта на сайта | контакти
  2008© Издателство “ФорКОМ®”