( 0 ) Продукти в количката |  Регистрация  Вход за клиенти
КАТЕГОРИИ
Касови книги 2023
Намаление!!!
Книги
Формуляри
Игри
Картички
Календари, азбучници и други изделия
Електронни издания и продукти
   
НОВИНИ и предстоящи издания
Ново издание на Счетоводство на предприятието
 Излезе от печат двадесет и второто издание на Счетоводство на предприятието на Стоян Дурин и Даниела Дурина. 

Теория на счетоводството, нова книга
 Теория на счетоводството от Стоян Дурин, Живко Бонев и Даниела Дурина излезе от печат. 

 
ПРОДУКТИ  - Касови книги 2023


Касова бележка/Сторно, номерация {хим. х-я, 50/2 л.}

Унифицираната Касова бележка "Сторно" се използва при неработещо или липсващо ФУ (касов апарат):

1. Като работата на ФУ се възстанови в рамките на деня, сумата от касовите бележки от кочана се въвежда във ФУ преди приключване на деня.

2. Ако ФУ не може да се ползва повече от един ден, сумата от касовите бележки се записва за деня в Книгата за дневните финансови отчети. При възстановяване на работата на ФУ, но преди регистриране на първа продажба, сумите от кочана за отделните дни се въвеждат в апарата в съответствие с Н-18 и указанията в Книгата за дневните финансови отчети на ФорКом.

Този кочан е унифициран и обединява касови бележки и бележки Сторно.
Проектът е разработен след пълен анализ на нормативната база, което предпазва от пропуски поради липса на задължителни реквизити. Лесна за ползване.

Кочанът е с обем 100 листа самокопирна хартия - 50 двойни комплекта.
Уникална 10-цифрова номерация, разположена вертикално за лесно намиране.
Полета за персонализиране на ръка или с печат.
Цветен печат, различен на оригинала за клиента и на копието за кочана.
Цветна корица с отпечатани препоръки за работа.
Перфорация за откъсване на оригинала. Отвори за прошнуроване и архивиране на кочана.

Съгласно Наредба Н-18 всяко работещо фискално устройство (касов апарат) следва да има Книга за дневните финансови отчети и кочан с номерирани Касови бележки "СТОРНО".ISBN 380005480358-2


Издание : 18
Година на издаване : 11-04-2018
 
Време за доставка : 2-3 дни 

5.66 лв. с включен ДДС.
За мислещите по европейски: 2.89 евро с включен ДДС. 
 
  начало | библиография | ресурси | продукти | ФорКОМ ® | кaрта на сайта | контакти
  2008© Издателство “ФорКОМ®”