( 0 ) Продукти в количката |  Регистрация  Вход за клиенти
КАТЕГОРИИ
Касови книги 2023
Намаление!!!
Книги
Формуляри
Игри
Картички
Календари, азбучници и други изделия
Електронни издания и продукти
   
НОВИНИ и предстоящи издания
Ново издание на Счетоводство на предприятието
 Излезе от печат двадесет и второто издание на Счетоводство на предприятието на Стоян Дурин и Даниела Дурина. 

Теория на счетоводството, нова книга
 Теория на счетоводството от Стоян Дурин, Живко Бонев и Даниела Дурина излезе от печат. 

 
НОВИНИ
Предстоящи издания 2008
09-01-2008

Албум на първичните счетоводни документи, 4-то издание, излиза от печат през 2008

Библиотека СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ ПРИ ПРИЛАГАНЕ НА НСФОМСП,
под научната редакция на проф. д-р Стоян Дурин, излизат от печат през 2008

1. Счетоводни политики. Система от прилагани счетоводни сметки. Даниела Дурина

2. Отчитане на дълготрайните материални активи. Отчитане на нематериалните активи. Даниела Дурина

3. Отчитане на материалните запаси. Отчитане на паричните потоци. Д-р Христо Маврудиев

4. Отчитане на дългосрочните инвестиции. Отчитане на инвестиционните имоти. Теодора Рупска

5. Отчитане на бизнес комбинации. Отчитане на лизингови операции. Атанаска Филипова

6. Отчитане на финансовите инструменти. Д-р Лилия Рангелова

7. Отчитане на разходите. Отчитане на приходите. Д-р Румяна Пожаревска

8. Отчитане на данъците от печалбата. Д-р Лилия Рангелова

9. Отчитане на биологичните активи. Теодора Рупска

10. Отчитане на дейността при ликвидация и несъстоятелност. Иван Дочев

11. Отчитане дейността на предприятията с нестопанска цел. Д-р Румяна Пожаревска

12. Представяне на финансовите отчети. Доц. д-р Христина Колева

13. Отчитане на обезценките. Отчитане на провизиите. Д-р Христо Маврудиев

14. Отчитане на дейността при договори за строителство. Д-р Христина Колева


 
  начало | библиография | ресурси | продукти | ФорКОМ ® | кaрта на сайта | контакти
  2008© Издателство “ФорКОМ®”