( 0 ) Продукти в количката |  Регистрация  Вход за клиенти
КАТЕГОРИИ
Касови книги 2022
Намаление!!!
Книги
Формуляри
Игри
Картички
Календари, азбучници и други изделия
Електронни издания и продукти
   
НОВИНИ и предстоящи издания
График на работа в условията на ИП Ковид-19
Информираме нашите клиенти, че през периода няма да работим чрез директни продажби. Ще можем да изпълняваме онлайн поръчки един път седмично, които ще експедираме по Спиди в сряда, когато ще има...

Отпадат ли касовите книги?
Книгите за дневните финансови отчети вече не подлежат на проверка от НАП. Книгите обаче не отпадат, защото могат да бъдат Регистър за ползваните касови бележки от кочан, както и да съхраняват...

 
НОВИНИ
2009 Предстоящи издания
15-12-2008

Албум на първичните счетоводни документи, 4-то издание, излиза от печат през 2009

Библиотека СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ ПРИ ПРИЛАГАНЕ НА НСФОМСП,
под научната редакция на проф. д-р Стоян Дурин, излизат от печат през 2008 и 2009 г.

1. Счетоводни политики. Система от прилагани счетоводни сметки. Даниела Дурина (2008)

2. Отчитане на дълготрайните материални активи. Отчитане на нематериалните активи. Даниела Дурина (2008)

3. Отчитане на материалните запаси. Отчитане на паричните потоци. Д-р Христо Маврудиев (2008)

4. Отчитане на дългосрочните инвестиции. Отчитане на инвестиционните имоти. Теодора Рупска (2008)

5. Отчитане на бизнес комбинации. Отчитане на лизингови операции. Атанаска Филипова (2008)

6. Отчитане на финансовите инструменти. Д-р Лилия Рангелова (2009)

7. Отчитане на разходите. Отчитане на приходите. Д-р Румяна Пожаревска (2008)

8. Отчитане на данъците от печалбата. Д-р Лилия Рангелова (2009)

9. Отчитане на биологичните активи. Теодора Рупска (2008)

10. Отчитане на дейността при ликвидация и несъстоятелност. Иван Дочев (2008)

11. Отчитане дейността на предприятията с нестопанска цел. Д-р Румяна Пожаревска (2008)

12. Представяне на финансовите отчети. Доц. д-р Христина Колева (2008)

13. Отчитане на обезценките. Отчитане на провизиите. Д-р Христо Маврудиев (2009)

14. Отчитане на дейността при договори за строителство. Д-р Христина Колева (2009)


 
  начало | библиография | ресурси | продукти | ФорКОМ ® | кaрта на сайта | контакти
  2008© Издателство “ФорКОМ®”