( 0 ) Продукти в количката |  Регистрация  Вход за клиенти
РЕСУРСИ
Размисли и усмивки
Статии
  Внимание, фалшификации!

  Комуникацията между гилдията на печатарите и институциите

  А-А-А! Търговския регистър, Ясен Висулчев

  "Сигурността не се решава на парче" - Инж. Ясен Висулчев

  "Новите IBAN формуляри" - Инж. Ясен Висулчев

  "Слагаме защита срещу измама с платежните документи " - Инж. Ясен Висулчев

  Стана ли касовата книга издателско предизвикателство? - Списание Паралели (брой 48, 2.12.2004)

  "Формулярът в древността" - Инж. Ясен Висулчев

  "Още веднъж по проблема за счетоводните документи" - Проф. Д-р Стоян Дурин

Нашите автори
Нашите партньори
Софтуер работещ с формулярите на ФорКом
Списък на регистрираните одитори
Нормативни актове и документи
ДДС в България и по света
   
"Новите IBAN формуляри" - Инж. Ясен Висулчев

Примерните формуляри-образци, публикувани в Наредба №3, изпълняват важна функция – дават минималния списък от реквизити, тяхната разрядност и последователност. Тъй като в сравнение с използваните досега банкови формуляри се оказа, че тяхната информационна плътност е по-ниска, възникна потребност от ново графично, конструктивно и технологично проектиране.

Имената на формулярите също останаха на старото си място, по средата, докато през 1992 г. това място беше предопределено от графични и технологични мотиви, които вече не присъстват.

В какво има отстъпление? – Губи се удобството за участниците в платежния процес при използването на уеднаквени като графика формуляри.

Ползите са също съществени, банките получават възможност да работят със свои графични проекти на формулярите, съдържащи минимално изискуемите реквизити.

Друга голяма полза е, че при създаването на нови, различни от публикуваните в ДВ графични проекти на формулярите, се включват знанията и опитът на различни специалисти и участници с техния конкурентен интерес за успешно представяне на пазара.

Използването на качествени формуляри с успешни графични и конструктивни решения води до стотици хиляди лева икономия за бизнеса и за банките.

Какво наложи оптимизирането на примерните формуляри-образци? Преди всичко необходимостта от подобряване на функционалността им и наложителната синхронизация с технологиите за производство и за автоматизирано попълване и въвеждане. Не по-маловажна причина е ниската им информационна плътност, съответно излишно високите разходи при производството и при документооборота. Да не пропускаме мотивите за подобряване на тяхната естетичност и ергономичност. И не на последно място, възможността за въвеждане на нови полезни реквизити и свойства.

За издателство ФорКом® „примерността“ на образците беше възможност и сериозен стимул за ра бота по графичните проекти въпреки ограниченията, наложени от очевидното изискване за спазване поредността на реквизитите. Специалистите по документални системи са наясно, че при такава задача, особено когато се работи върху вече приети образци, наличните примерни графични решения следва постфактум (:-() да се проектират за производство.

Така възникна идеята и започна работата по нашата нова продуктова марка (бренд) АРТфо®ми. Всеки формуляр от серията е проектиран с четири конструктивни решения – за матричен принтер и пишеща машина (безкрайни), за лазерен принтер и за попълване на ръка (кочани и комплекти).

Графичните решения на формулярите не бива да създават проблеми на банковия оперативен персонал, който ще обработва новите платежни документи. Тъй като
IBAN и BIC съдържат и букви, при това на латиница (необходима е смяна на езика и на клавиатурата поне един път за всеки платежен документ), въвеждането на данни на ръка ще става значително по-бавно (поне 30% повече време) и с повече грешки, отколкото обработването на данни само от цифри. Статистиката сочи, че грешките при ръчно въвеждане са 7% от случаите. Изводът е, че моментът е подходящ за внедряване на нови автоматизирани банкови технологии. Нашето решение в помощ на банките е: всички формуляри от продуктовата марка АРТфо®ми да бъдат създадени за OCR.

Ready for OCR (Optical Character Recognition) И още нещо, за което получихме адмирации от банкови IT-специалисти:

Предварително отпечатан 12-цифров УРН! Надявам се, че банковата общност и бизнесът ще оценят приноса ни и ще приемат нашите формуляри, обозначени с марка АРТфо®ми и с текста „© графичен проект ФорКом®“. Към датата на излизане на този брой на списание БИП вече новите банкови формуляри ще бъдат представени на пазара, така че нека резултатите от създаването на бренда АРТфо®ми говорят сами за себе си.

 
  начало | библиография | ресурси | продукти | ФорКОМ ® | кaрта на сайта | контакти
  2008© Издателство “ФорКОМ®”