( 0 ) Продукти в количката |  Регистрация  Вход за клиенти
РЕСУРСИ
Размисли и усмивки
Статии
Нашите автори
  Проф. д-р Стоян Дурин

  Проф. д-р Михаил Динев

  Проф. д-р Марин Деведжиев

  Доц. д-р Живко Бонев

  Иван Дочев

  доц. д-р Райна Начева

  доц. д-р Стоян Стоянов

  доц. д-р Красимир Мекушинов

  Даниела Дурина

  Д-р Ангел Кунчев

  гл. ас. д-р Румяна Пожаревска

  гл. ас. д-р Лилия Рангелова

  доц. д-р Георги Илиев

  Боянка Гюрова

  Райна Пенева

  Аспасия Петкова

  Димитър Желязков

  доц. д-р Васил Божков

  доц. д-р Димитър Белев

  Божидар Райчев

  гл. ас. д-р Даниела Фесчиян

  Камелия Савова

  Теодора Рупска

  доц. д-р Михаил Моцев

Нашите партньори
Софтуер работещ с формулярите на ФорКом
Списък на регистрираните одитори
Нормативни актове и документи
ДДС в България и по света
   
Проф. д-р Стоян Дурин

Доктор по икономика, дипломиран експерт-счетоводител

Има средно и висше счетоводно образование. Работил е като счетоводител, финансов ревизор и преподавател (асистент, старши асистент, главен асистент и доцент) във Висшия икономически институт “Карл Маркс” (Университет за национално и световно стопанство). Научната степен “доктор по икономика” е придобита през 1976 г., а от 1978 г. е доцент. Ръководил е управление “Национално счeтоводство” при Министерството на финансиите от 1985 г. до 2000 г. (първоначално ръководи дирекция “Методология на счетоводната отчетност”). Председател е на Управителния съвет на Института на дипломираните експерт-счетоводители от 1996 до 2002г. Извънреден професор е в УНСС. Регистриран одитор. Под негово ръководство е разработвано и внедрявано в практиката националното счетоводно законодателство след 1990 г. Има над 350 публикации в областта на счетоводната теория и счетоводната практика.

 
  начало | библиография | ресурси | продукти | ФорКОМ ® | кaрта на сайта | контакти
  2008© Издателство “ФорКОМ®”