Какво е ДДС? | ДДС термини | ДДС в света | ДДС таблици | Законодателство
Бързо търсене | Програмни продукти | Документи, декларации, формуляри
Начало Законодателство Нормативна уредба
Източници на правото на ЕС
Нормативна уредба
Указания и становища по ЗДДС
 

Нормативна уредба

Закон за данък върху добавената стойност
Правилник за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност
Директива 2006/112/ЕО – BG
Директива 2006/112/ЕО – ЕN
Шеста директива (Директива 1977/388/ЕИО) - BG
Шеста директива (Директива 1977/388/ЕИО) - ЕN
Наредба № Н-10 от 2006 г. за възстановяване на платен данък върху добавената стойност на чуждестранни лица, които не са установени на територията на Общността
Наредба № Н-11 от 2006 г. за възстановяване на платен данък върху добавената стойност на чуждестранни лица, установени и регистрирани за целите на данък върху добавената стойност на територията на Общността
Наредба № Н-12 от 2006 г. за възстановяване на платен данък върху добавената стойност на данъчно незадължени физически лица, които не са установени на територията на Общността
Наредба № Н-14 от 2006 г. за възстановяване на данък върху добавената стойност и акциз на дипломатически представителства, консулства, представителства на междуправителствени организации и членовете на техния персонал
Данъчно-осигурителен процесуален кодекс
Разпечатване
Полезни връзки|Карта на диска
За да може да отворите връзките трябва да имате инсталиран Adobe Reader и връзка към интернет.
За допълнителна информация: www.nap.bg