Какво е ДДС? | ДДС термини | ДДС в света | ДДС таблици | Законодателство
Бързо търсене | Програмни продукти | Документи, декларации, формуляри
Начало Законодателство Източници на правото на ЕС
Източници на правото на ЕС
Нормативна уредба
Указания и становища по ЗДДС
 

Източници на правото на ЕС

Първично общностно право:
Учредителните договори и анексите към тях
Вторично (производно) право:
Регламент, Директива,Решение,Становище и Препоръка
Допълнително общностно право:
Споразумения
Неписани източници:
Съдебна практика на Съда на ЕО

  • Регламент

- Той е основен инструмент на общностното право ДЧ могат да предприемат само мерки за изпълнение.
- Той има общо действие: не се отнася до определени, посочени адресати
- Задължителен е в своята цялост и е пряко приложим във всяка държава членка
- Не оставя на държавите членки никаква възможност за преценка

  • Директива

- Тя обвързва всяка държава членка адресат по отношение на резултата, който трябва да бъде постигнат, като оставя на националните органи избора по отношение на формата и средствата (член 189).
- Без да има общо действие, директивата е адресирана само до определени ДЧ: само една, няколко или всички държави членки.

Разпечатване
Полезни връзки|Карта на диска
За да може да отворите връзките трябва да имате инсталиран Adobe Reader и връзка към интернет.
За допълнителна информация: www.nap.bg