Какво е ДДС? | ДДС термини | ДДС в света | ДДС таблици | Законодателство
Бързо търсене | Програмни продукти | Документи, декларации, формуляри
Начало Полезни връзки Полезни връзки за Националната агенция за приходите
Полезни връзки за Националната агенция за приходите
Полезни връзки на български държавни институции
Полезни връзки на данъчните администрации в ЕС
Полезни връзки на други данъчни администрации в света
Други полезни връзки
 

Полезни връзки за Националната агенция за приходите

Контакти с офисите на НАП

Работното време на всички офиси на НАП е от 9,00 до 17,30 ч. с обедна почивка от 12,30 до 13,00 ч.
Информационен телефон на НАП - 0700 18 700
БУЛСТАТ на НАП

ТД на НАП Благоевград

Код: 2700
Телефон: 073/ 82 93 82 073/  82 93 76 073/  82 93 89 073/  889 104 салон за обслужване
Адрес: пл.„Г.Измирлиев” 9
Виж картата:

Фронт офис — Благоевград

Код: 2700
Телефон: (073) 82 93 82
Адрес: бул. „Св.Св. Кирил и Методий” 32
Виж картата:

Фронт–офис Сандански

Код: 2800
Телефон: 0746) 3 44 20
Адрес: ул.„Мара Бунева” 20
Виж картата:

Фронт–офис Петрич

Код: 2850
Телефон: 0745) 23 528
Адрес: ул.„Борис ІІІ” 11
Виж картата:

Фронт–офис Разлог

Код: 2760
Телефон: (0747) 80 225
Адрес: ул.„Преображение” 1
Виж картата:

Фронт–офис Гоце Делчев

Код: 2900
Телефон: (0751) 69 091
Адрес: ул.„Търговска” 20
Виж картата:

ТД на НАП Бургас

Код: 8000
Телефон: 056/ 878 229; 878 193; 878 209
Адрес: ул.„Цар Петър” 5Б
Виж картата:

ТД на НАП Варна

Код: 9000
Телефон: (052) 36 08 85; (052) 36 08 88
Адрес: ул.„Осми приморски полк” 128
Виж картата:

ТД на НАП Велико Търново

Код: 5000
Телефон: (062) 61 71 82 (подаване на декларации, информация за услуги), (062) 61 71 32 (здравен статус), (062) 61 71 37 (подаване на декларации от работодатели, осигурители, самоосигуряващи се лица)
Адрес: пл.„Център” 2
Виж картата:

Фронт–офис Свищов

Код: 5250
Телефон: (0631) 6 01 74
Адрес: ул.„Цар Освободител” 74
Виж картата:

ТД на НАП Видин

Код: 3700
Телефон: (094) 690 421, (094) 690 422
Адрес: ул. „Шести септември” № 12
Виж картата:

ТД на НАП Враца

Код: 3000
Телефон: /092/6684 132 - регистрация, дерегистрация, касови апарати, удостоверения, електронно подаване на документи и декларации; /092/ 6684 115-данъчни и осигурителни декларации; /092/ 6684 155-сметки и плащания към/от бюджета, данъчна сметка
Адрес: ул.„Васил Кънчeв” 86
Виж картата:

ТД на НАП Габрово

Код: 5300
Телефон: (066) 815216 (данъчно законодателство), (066) 815213 (здравен статус), (066) 815259 (счетоводство)
Адрес: ул.„Априловска” 7
Виж картата:

Салон за обслужване Габрово

Код: ..
Телефон: (066) 81 52 16 (горещ телефон)
Адрес: ул.„Радецка” 11
Виж картата:

Офис Севлиево

Код: ..
Телефон: /0675/ 396 181
Адрес: пл.”Свобода” №1, стая 116
Виж картата:

Офис Севлиево

Код: ..
Телефон: (0675) 3 35 11
Адрес: ул. „Хан Аспарух” 5
Виж картата:

ТД на НАП Добрич

Код: 9300
Телефон: (058) 653517 (отдел „Обслужване”), (058) 65 35 79 (отдел „Контрол” — осигурително законодателство), (058) 6535537, 653538 (отдел „Контрол” — данъчно законодателство)
Адрес: ул.„Независимост” 7
Виж картата:

ТД на НАП Кърджали

Код: 6600
Телефон: 0361-66399;0361-66399 данъчно–осигурително законодателство
Адрес: ул.„Деспот Слав” 1
Виж картата:

ТД на НАП Кюстендил

Код: 2500
Телефон: (078) 55 91 20; 078/ 559163
Адрес: ул.„Демокрация” 55
Виж картата:

Фронт–офис Дупница

Код: ..
Телефон: (0701) 50 323
Адрес: пл. „Свобода” 1
Виж картата:

ТД на НАП Ловеч

Код: 5500
Телефон: (068) 68 51 01
Адрес: ул.„Търговска” 43
Виж картата:

Салон за обслужване Ловеч

Код: 5500
Телефон: (068) 68 51 62 (отчитане на плащанията и задълженията), (068) 68 51 18 (консултации по данъчно законодателство), (068) 68 51 57 (консултации по осигурително и здравно–осигурително законодателство)
Адрес: ул.„Търговска” 24, дом „Преслав”
Виж картата:

Фронт–офис Троян

Код: 5600
Телефон: (0670) 63 137
Адрес: ул.„Раковска ” 55
Виж картата:

ТД на НАП Монтана

Код: 3400
Телефон: (096) 39 02 10 („Услуги за клиенти”), (096) 39 02 35 („Услуги за клиенти”), (096) 39 02 40 Обработка на плащанията и задълженията
Адрес: ул.„Л.Каравелов” 11
Виж картата:

ТД на НАП Пазарджик

Код: 4400
Телефон: 034/403-205; 034/403-234 (данъчно законодателство), 034/403-127 (осигурително законодателство), 034/403-220 (справка плащания)
Адрес: ул.„Асен Златарев” 7
Виж картата:

ТД на НАП Перник

Код: 2300
Телефон: (076) 64 71 64; (076) 64 71 78; (076) 64 71 71
Адрес: пл.„Св.Ив.Рилски” 1
Виж картата:

ТД на НАП Плевен

Код: 5800
Телефон: (064) 89 83 36 („Услуги за клиенти”)
Адрес: ул.„Дойран” 43 (за администрацията и отдел ДОК), ул.„В.Левски” 152 (за салоните за обслужване на граждани и фирми)
Виж картата:

ТД на НАП Пловдив

Код: 4004
Телефон: Данъчно облагане и осигуряване , прием на декларации 032-935 681; Данъчно облагане и осигуряване , прием на декларации 032-935 452; Данъчно облагане и осигуряване , прием на декларации 032-935 719; Издаване на удостоверения 032-935 532; Справка за извършени плащания 032-935 440; Възстановяване на надвнесени суми 032-935 603
Адрес: ул.„Скопие” 106
Виж картата:

ТД на НАП Разград

Код: 7200
Телефон: (084) 617 102 – деловодство; (084) 617 103 – салон за обслужване на клиенти /приемане на данъчни и осигурителни декларации, регистрация на трудови договори, приемане на искания за издаване на удостоверения и др.документи/; (084) 617 110 – здравен статус; (084) 617 111 – издаване на удостоверения; (084) 617 108 – обслужване на плащанията, информация за банкови сметки и код плащане на данъци и осигурителни вноски
Адрес: пл.”Независимост” 1
Виж картата:

ТД на НАП Русе

Код: 7000
Телефон: Телефони за информация и консултации: 819 842, 819 844, 819 843; Телефон за консултации/информация по здравноосигурителен статус – 819 864; Телефони за информация за банкови сметки: 819 892, 819 885
Адрес: ул.„Църковна независимост” 16
Виж картата:

ТД на НАП Силистра

Код: 7500
Телефон: (086) 81 52 52, 81 52 53 (регистрация), (086) 81 52 66, 81 52 67 (данъчно законодателство), (086) 81 52 63, 81 52 61 (осигурително законодателство), (086) 81 51 39 (здравно осигуряване)
Адрес: ул.„Скобелев” 8
Виж картата:

ТД на НАП Сливен

Код: 8800
Телефон: 044/ 610 109; 610 100
Адрес: ул.„Ген. Столипин” 19
Виж картата:

ТД на НАП Смолян

Код: 4700
Телефон: Връзки с обществеността(0301) 60 273 , Услуги за клиенти" 0301/  60 215; Справка за извършвани плащания /0301/  60 249
Адрес: бул.„България” 12
Виж картата:

Фронт–офис Девин

Код: ..
Телефон: (03041) 26 84
Адрес: ул.„Васил Левски” 1
Виж картата:

ТД на НАП София област

Код: 1040
Телефон: (02) 9334023 - услуги за клиенти
Адрес: бул.„Витоша” 6
Виж картата:

Фронт–офис Своге

Код: 2260
Телефон: (0726) 31 05
Адрес: ул.„Цар Симеон” 11
Виж картата:

Фронт–офис Ихтиман

Код: 2050
Телефон: (0724) 23 67
Адрес: ул.„Полк.Дрангов” 4
Виж картата:

Фронт–офис Самоков

Код: 2000
Телефон: (0722) 6 02 62
Адрес: ул.„Македония” 34
Виж картата:

Фронт–офис Ботевград

Код: 2140
Телефон: (0723) 66 450
Адрес: бул.„Трети март” 61
Виж картата:

Фронт–офис Костинброд

Код: 2230
Телефон: (0721) 66 291
Адрес: ул.„Славянска” 2
Виж картата:

Фронт–офис Елин Пелин

Код: 2100
Телефон: (0725) 60 401
Адрес: пл.„Независимост” 1
Виж картата:

Фронт–офис Пирдоп

Код: 2070
Телефон: (07181) 56 09
Адрес: ул.„Цар Освободител” 39
Виж картата:

ТД на НАП София — град

Код: 1000
Телефон: 98593832;98593809
Адрес: ул.„Аксаков” 21
Виж картата:

Офис Център обслужва клиентите с постоянен адрес в районите Средец, Триадица и Лозенец

Код: 1000
Телефон: 9800037; 98596407; 98596358
Адрес: ул.„6–ти септември” 10
Виж картата:

Офис Красно село обслужва клиентите с постоянен адрес в район Красно село

Код: 1618
Телефон: 9150420; 9150442
Адрес: бул.„Цар Борис III” 54
Виж картата:

Офис Възраждане обслужва клиентите с постоянен адрес в район Възраждане

Код: 1309
Телефон: 9200037; 8220130
Адрес: бул.„Д.Петков” 107
Виж картата:

Офис Оборище обслужва клиентите с постоянен адрес в район Оборище

Код: 1504
Телефон: 9211840; 9211845
Адрес: ул.„Силистра” 8
Виж картата:

Офис Сердика обслужва клиентите с постоянен адрес в район Сердика

Код: 1202
Телефон: 8130614; 8130612
Адрес: бул.„М.Луиза” 88
Виж картата:

Офис Подуяне обслужва клиентите с постоянен адрес в районите Подуяне и Кремиковци

Код: 1517
Телефон: 9655851; 9655830
Адрес: ул.„К.Фотинов” 2
Виж картата:

Офис Изток обслужва клиентите с постоянен адрес в районите Искър, Изгрев, Слатина и Панчарево

Код: 1574
Телефон: 9703401; 9703480; 9703586
Адрес: бул.„Шипченски проход” 69А
Виж картата:

Офис Красна поляна обслужва клиентите с постоянен адрес в район Красна поляна

Код: 1330
Телефон: 8129116; 8129101
Адрес: бул.„Възкресение” 1А
Виж картата:

Офис Илинден обслужва клиентите с постоянен адрес в районите Илинден и Връбница

Код: 1309
Телефон: 9217830; 9217826
Адрес: кв.„Захарна фабрика”, блок 51 А, вход „Б”
Виж картата:

Офис Надежда обслужва клиентите с постоянен адрес в районите Надежда и Нови Искър

Код: 1220
Телефон: 9361214; 9381037
Адрес: ул.„Дравски бой” 6
Виж картата:

Офис Младост обслужва клиентите с постоянен адрес в район Младост

Код: 1784
Телефон: 9760431; 9760433
Адрес: жк.„Младост” 1, блок 47
Виж картата:

Офис Студентска — район Студентски

Код: 1700
Телефон: 9609212; 9609201
Адрес: жк.„Студентски град”, блок 5, етаж 3
Виж картата:

Офис Витоша обслужва клиентите с постоянен адрес в район Витоша

Код: 1618
Телефон: 9179124; 9179131
Адрес: бул.„Цар Борис III” 215
Виж картата:

Офис Овча купел обслужва клиентите с постоянен адрес в районите Овча купел и Банкя

Код: 1618
Телефон: 8189867; 8189856
Адрес: бул.„Цар Борис III” 136В
Виж картата:

Офис Люлин обслужва клиентите с постоянен адрес в район Люлин

Код: 1220
Телефон: (02) 9211734; 9211703
Адрес: бул.„Захари Стоянов” 15
Виж картата:

Офис „Средни данъкоплатци и осигурители”

Код: 1000
Телефон: (02) 98596049; 98596004
Адрес: ул. „Г. Гурко” 12

ТД на НАП Стара Загора

Код: 6000
Телефон: (042) 692 339 (данъчно–осигурително законодателство), (042) 692 474 (данъчно–осигурително законодателство), (042) 692 628 (здравно осигуряване)
Адрес: ул.„Кенали” 1, п.к. 339
Виж картата:

Фронт–офис Казанлък

Код: 6100
Телефон: (0431) 6 25 09 данъчно–осигурително законодателство
Адрес: ул.„Кн. Ал. Батенберг” 4, етаж 5
Виж картата:

ТД на НАП Търговище

Код: 7700
Телефон: Телефони за информация и консултации:(0601)69 04 74;69 04 75;Деловодство: (0601) 6 90 11;69 04 83;
Адрес: пл.„Свобода” 1, етаж 3
Виж картата:

Салон за обслужване на граждани

Код: 7700
Телефон: (0601) 61 745
Адрес: бул.„М.Андрей” 1
Виж картата:

ТД на НАП Хасково

Код: 6300
Телефон: 038/609-297 (началник отдел „Обслужване”), (038) 609 450 („Услуги за клиенти”), (038) 609 454 (Сектор "услуги на клиенти") (038) 609 460 („Прием на декларации”), (038) 609 457 („Обработка на декларации”), (038) 609 460 („Регистрация и проверки”), (038) 609 222 („Издаване на удостоверения”), (038) 609 470 („Здравен статус”), (038) 609 233 („Връчители”), (038) 609 280 („Обработка на плащанията и задълженията”)
Адрес: пл.„Свобода” 2
Виж картата:

ТД на НАП Шумен

Код: 9700
Телефон: (054) 85 64 30
Адрес: пл.„Освобождение” 2, ул. „Адам Мицкевич” 1
Виж картата:

ТД на НАП Ямбол

Код: 8600
Телефон: 046/ 686 115; 686 134
Адрес: ул.„Търговска” 2
Виж картата:

Големи данъкоплатци и осигурители

Код: 1000
Телефон: (02) 98593913
Адрес: ул.„Аксаков ” 31
Виж картата:

Разпечатване
Полезни връзки|Карта на диска
За да може да отворите връзките трябва да имате инсталиран Adobe Reader и връзка към интернет.
За допълнителна информация: www.nap.bg