Какво е ДДС? | ДДС термини | ДДС в света | ДДС таблици | Законодателство
Бързо търсене | Програмни продукти | Документи, декларации, формуляри
Начало Полезни връзки Други полезни връзки
Полезни връзки за Националната агенция за приходите
Полезни връзки на български държавни институции
Полезни връзки на данъчните администрации в ЕС
Полезни връзки на други данъчни администрации в света
Други полезни връзки
 

Други полезни връзки

Законодателство на Общността – търсене:
http://www.europa.eu.int/eur-lex/lex/en/repert/index_09.htm

Съд на Европейските общности:
http://curia.europa.eu/bg/transitpage.htm

Център CCVista за преводи на европейското законодателство:
http://ccvista.taiex.be/download.asp

Министерство на финансите в държавите членки:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/links/tax/index_en.htm

Разпечатване
Полезни връзки|Карта на диска
За да може да отворите връзките трябва да имате инсталиран Adobe Reader и връзка към интернет.
За допълнителна информация: www.nap.bg