Какво е ДДС? | ДДС термини | ДДС в света | ДДС таблици | Законодателство
Бързо търсене | Програмни продукти | Документи, декларации, формуляри
Начало Полезни връзки Полезни връзки на български държавни институции
Полезни връзки за Националната агенция за приходите
Полезни връзки на български държавни институции
Полезни връзки на данъчните администрации в ЕС
Полезни връзки на други данъчни администрации в света
Други полезни връзки
 

Полезни връзки на български държавни институции

www.nap.bg  - Интернет-страница на Националната агенция за приходите

Национален телефон за данъчна и осигурителна информация  - 0700 18 700

дирекция "Комуникации", НАП - 02/ 98593065
gdd@taxadmin.government.bg

http://www.minfin.bg/ - интернет-страница на Министерството на финансите
Отдел “Връзки с обществеността”
- пресцентър - 9859/ 2021   /2078    /2022
- информация – 9859 20 24
e-mail: feedback@minfin.bg

http://www.customs.government.bg/ - интернет-страница на Агенция “Митници”
отдел “Връзки с обществеността”
телефони: 9859 42 10,  9859 42 13
факс: 9859 40 61
e-mail: pr@customs.bg

http://www.fia.minfin.bg/ - интернет-страница на Агенция “Финансово разузнаване”
Отдел “Връзки с обществеността”
Телефон: 02/ 9859 28 34
e-mail: fia@minfin.bg
факс: 02/ 981 78 73

http://www.advfk.minfin.bg/ - Агенция за държавна финансова инспекция
телефон: 02/ 981 50 42
e-mail: advfk@advfk.minfin.bg

http://www.bulnao.government.bg/ - интернет-страница на Сметна палата
e-mail: nao-pres@otel.net

Разпечатване
Полезни връзки|Карта на диска
За да може да отворите връзките трябва да имате инсталиран Adobe Reader и връзка към интернет.
За допълнителна информация: www.nap.bg