Какво е ДДС? | ДДС термини | ДДС в света | ДДС таблици | Законодателство
Бързо търсене | Програмни продукти | Документи, декларации, формуляри
Начало Какво е ДДС? Данъчно събитие и изискуемост
История – откога съществува ДДС?
Възникване на ДДС в България
Същност на ДДС-системата
Основни понятия
Приложно поле
Освободени доставки и право на избор
Данъчно събитие и изискуемост
Данъчна основа
Ставки
Данъчен кредит
Териториално понятие
Извънобщностни операции
Вътреобщностни операции
Задължения на ДЗЛ
Специфични режими
Системата VIES
Възстановяване на ДДС на чуждестранни лица
 

Данъчно събитие и изискуемост

Данъчно събитие

Данъчно събитие по смисъла на ЗДДС е доставката на стоки и услуги, извършена от данъчно задължени по ЗДДС лица, включително доставките с място на изпълнение извън територията на страната, вътреобщностно придобиване на стоки и вносът на стоки по чл.16 от ЗДДС.

Изискуемост на данъка

  • На датата на възникване на данъчното събитие данъкът става изискуем за облагаемите доставки
  • На датата на възникване на данъчното събитие възниква основание за освобождаване от начисляване на данък за освободени доставки и доставките с място на изпълнение извън територията на страната
Разпечатване
Полезни връзки|Карта на диска
За да може да отворите връзките трябва да имате инсталиран Adobe Reader и връзка към интернет.
За допълнителна информация: www.nap.bg