Какво е ДДС? | ДДС термини | ДДС в света | ДДС таблици | Законодателство
Бързо търсене | Програмни продукти | Документи, декларации, формуляри
Начало Какво е ДДС? Освободени доставки и право на избор
История – откога съществува ДДС?
Възникване на ДДС в България
Същност на ДДС-системата
Основни понятия
Приложно поле
Освободени доставки и право на избор
Данъчно събитие и изискуемост
Данъчна основа
Ставки
Данъчен кредит
Териториално понятие
Извънобщностни операции
Вътреобщностни операции
Задължения на ДЗЛ
Специфични режими
Системата VIES
Възстановяване на ДДС на чуждестранни лица
 

Освободени доставки и право на избор

Без право на избор

 • Доставка, свързана със здравеопазване
 • Доставка, свързана със социални грижи и осигуряване
 • Доставка, свързана с образование, спорт или физическо възпитание
 • Доставка, свързана с култура
 • Доставка, свързана с вероизповедания
 • Доставка с нестопански характер
 • Доставка на финансови услуги, с изключение на услугата по предоставяне на кредит срещу насрещна престация в случаите на доставка при условията на договор за лизинг
 • Доставки на застрахователни услуги
 • Хазарт
 • Доставка на пощенски марки и пощенски услуги
 • Доставка на стоки или услуги, за която не е ползван данъчен кредит

Право на избор

 • Доставка, свързана със земя и сгради
 • Услугата по предоставяне на кредит срещу насрещна престация в случаите на доставка при условията на договор за лизинг
Разпечатване
Полезни връзки|Карта на диска
За да може да отворите връзките трябва да имате инсталиран Adobe Reader и връзка към интернет.
За допълнителна информация: www.nap.bg