Какво е ДДС? | ДДС термини | ДДС в света | ДДС таблици | Законодателство
Бързо търсене | Програмни продукти | Документи, декларации, формуляри
Начало Какво е ДДС? Същност на ДДС-системата
История – откога съществува ДДС?
Възникване на ДДС в България
Същност на ДДС-системата
Основни понятия
Приложно поле
Освободени доставки и право на избор
Данъчно събитие и изискуемост
Данъчна основа
Ставки
Данъчен кредит
Териториално понятие
Извънобщностни операции
Вътреобщностни операции
Задължения на ДЗЛ
Специфични режими
Системата VIES
Възстановяване на ДДС на чуждестранни лица
 

Същност на ДДС-системата

Основната цел на ДДС системата е осигуряване на неутралитет на данъка, улесняване на неговото прилагане, предотвратяване на конфликтите на компетенции между държавите членки и предотвратяване отклонението от облагане.
Той е всеобщ данък върху потреблението. С данък се облагат всички стоки и услуги на определена територия. Не се облагат само освободените доставки, които са посочени в закона. ДДС е многофазен косвен данък, който е включен в цената на продаваната стока или услуга. На всеки етап от производството и/или търговията на стоки, с ДДС се облага само създадената добавена стойност. На изхода/ на последната фаза общото данъчно задължение по ДДС се изчислява върху продажната цена, като ДДС се понася от крайния потребител или от лице, което не е регистрирано по ЗДДС. Облагането само на добавената стойност се постига чрез механизма на приспадане на данъчен кредит от всеки получател в поредицата от доставки при реализацията на стоката или услугата.

Разпечатване
Полезни връзки|Карта на диска
За да може да отворите връзките трябва да имате инсталиран Adobe Reader и връзка към интернет.
За допълнителна информация: www.nap.bg