Какво е ДДС? | ДДС термини | ДДС в света | ДДС таблици | Законодателство
Бързо търсене | Програмни продукти | Документи, декларации, формуляри
Начало Какво е ДДС? Специфични режими
История – откога съществува ДДС?
Възникване на ДДС в България
Същност на ДДС-системата
Основни понятия
Приложно поле
Освободени доставки и право на избор
Данъчно събитие и изискуемост
Данъчна основа
Ставки
Данъчен кредит
Териториално понятие
Извънобщностни операции
Вътреобщностни операции
Задължения на ДЗЛ
Специфични режими
Системата VIES
Възстановяване на ДДС на чуждестранни лица
 

Специфични режими

 • Стоки втора употреба по глава 17 ЗДДС и глава 16, раздел II от ППЗДДС
 • Субсидии и финансирания  
 • Доставки, свързани с туристически услуги
 • Недвижими имоти – отдаване под наем (облагаеми наеми, необлагаеми наеми: опция)
 • Прехвърляне на недвижими вещи
 • Особености при облагането с ДДС при получаване на доходи от ценни книжа и капитал
 • Доставки по глава деветнадесет „а” от ЗДДС – обратно начисляване на ДДС
 • Лизинг
 • Вътреобщностно придобиване и инцидентна доставка  на ново превозно средство от нерегистрирано по ЗДДС лице - чл.168 ЗДДС, глава 21, чл.101-104 ППЗДДС  
 • Услуги, извършвани по електронен път
 • Инвестиционно злато
 • Оценка, експертиза или работа по движима вещ
 • Прилагане на нулева ставка за доставки, по които лицата са освободени от облагане с ДДС по силата на международни договори и за доставки, по които получатели са въоръжените сили на други държави - членки на НАТО или институциите на Европейския съюз
 • Публична продан
Разпечатване
Полезни връзки|Карта на диска
За да може да отворите връзките трябва да имате инсталиран Adobe Reader и връзка към интернет.
За допълнителна информация: www.nap.bg