Какво е ДДС? | ДДС термини | ДДС в света | ДДС таблици | Законодателство
Бързо търсене | Програмни продукти | Документи, декларации, формуляри
Начало Какво е ДДС? Териториално понятие
История – откога съществува ДДС?
Възникване на ДДС в България
Същност на ДДС-системата
Основни понятия
Приложно поле
Освободени доставки и право на избор
Данъчно събитие и изискуемост
Данъчна основа
Ставки
Данъчен кредит
Териториално понятие
Извънобщностни операции
Вътреобщностни операции
Задължения на ДЗЛ
Специфични режими
Системата VIES
Възстановяване на ДДС на чуждестранни лица
 

Териториално понятие

Територията на България

Територия на страната (или територията на България)е географската територия на Република България, континенталният шелф и изключителната икономическа зона.

Континенталният шелф на Република България включва морското дъно и недрата на подводния район, които са естествено продължение на сухоземната територия и се разпростират отвъд териториалното море до установените граници с континенталния шелф на другите прилежащи и срещулежащи държави.

Изключителната икономическа зона на Република България се простира отвъд границите на териториалното море на разстояние до 200 морски мили от изходните линии, от които се измерва ширината на териториалното море.

Територията на Общността

От 1 януари 2007 г. Европейската общност се състои от 27 държави членки.
Общността и територия на Общността е територията на държавите членки.
Територията на Общността за целите на вътреобщностното облагане с ДДС не съвпада с митническата територия на Европейския съюз.

Територии, изключени от територията на Общността. Трети страни.

Третите територии са част от митническата територия на Общността, но са изключени от обхвата на вътреобщностното ДДС.
Трети територии, които не се включени в териториите на държавите членки са:

  • за Федерална република Германия: Остров Хелиголанд и територията на Бюсинген;
  • за Кралство Испания: Цеута, Мелила и Канарските острови;
  • за Република Италия: Ливиньо, Кампионе диталия и италианските води на езеро Лугано;
  • за Република Франция: Задморски департаменти;
  • за Република Гърция: планината Атон;
  • за Република Финландия: Оландските острови;
  • за Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия: Англо-нормандски острови.

.
Трета територия или Трета страна е всяка територия, различна от територията на държавите членки.

Доставки на стоки – място на изпълнение

Място на изпълнение при доставка на стока, която не се изпраща или превозва, е мястото, където стоката се намира при прехвърляне на собствеността или при фактическото предоставяне на стоката.

Място на изпълнение при доставка на стока, която се изпраща или превозва от доставчика, получателя или от трето лице, е местонахождението на стоката към момента, в който се изпраща пратката или започва превозът й към получателя.

Място на изпълнение при доставка на стока от посредник в тристранна операция до придобиващ в тристранна операция е държавата членка, където придобиващият в тристранната операция е регистриран за целите на ДДС.

Място на изпълнение при доставка на стока, която се монтира или инсталира от или за сметка на доставчика, е мястото, където се монтира или инсталира стоката.

Разпечатване
Полезни връзки|Карта на диска
За да може да отворите връзките трябва да имате инсталиран Adobe Reader и връзка към интернет.
За допълнителна информация: www.nap.bg